Додаток 1 до Програми

затвердженої рішенням
сільської  ради

26.02.2020 № 40-5/VІІ

 

заходи
з реалізації програми Громадського бюджету у Набутівській об’єднаній територіальній громаді на 2020 – 2022 роки

Найменування завдання

Найменування заходу

Відповідальний за виконання заходу

Джерело фінансування

Прогнозний обсяг фінансування, тис.грн.

Усього

2020-2022 роки

2020

2021

2022

 

 

1.Інформаційна
і промоційна кампанія

1.1. Висвітлення інформації щодо основних положень та принципів Громадському бюджету, проведення рекламних заходів для мешканців ОТГ щодо умов підготовки та подання на голосування проектів,  інформування про  етапи і дати проведення конкурсу  проектів шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Набутівської сільської ради (https://nabutivska-gromada.gov.ua/та в інший прийнятний спосіб.

Координаційна рада

Бюджет ОТГ, інші джерела, не заборо-
нені законо-давством

10

5

3

2

 

 

1.2. Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів запровадження Громадського бюджету шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Набутівської сільської ради (https://nabutivska-gromada.gov.ua/та в інший прийнятний спосіб.

-

-

-

-

 

 

2. Подання громадських проектів

2.1. Розміщення оголошення та форми подання проектів на офіційному веб-сайті Набутівської сільської ради (https://nabutivska-gromada.gov.ua/)

Координаційна рада,Департамент економічного розвитку міської ради

-

-

-

-

-

 

 

2.2. Подання проектів

 у паперовому вигляді відповідно до критеріїв форми заявки з урахуванням обсягу коштів та напрямків їх використання, які встановлені цією Програмою за адресою:: 19425, с. Набутів, вул. Центральна,  190/1, каб.6.

Автори проектів, координаційна рада, відділ економіки та інвестицій Набутівської сільської ради

-

-

-

-

-

 

 

3. Розгляд та проведення аналізу проектів

3.1. Здійснення попередньої перевірки проектів, у разі необхідності проведення корегування та внесення змін  до проектів

Координаційна рада, автори проектів

-

-

-

-

-

 

 

3.2. Проведення аналізу громадських проектів, підготовка карток аналізу проектів

Координаційна рада

 

-

-

-

-

-

 

 

3.3. Підготовка переліку проектів, які допускаються  на голосування, формування реєстру та визначення порядкового номера проекту у реєстрі проектів, які допускаються до голосування

Координаційна рада

-

-

-

-

-

 

 

3.4. Розміщення сканованих копій Проектів (за винятком персональних даних про автора проекту) на офіційному веб-сайті Набутівської сільської ради (https://nabutivska-gromada.gov.ua/. Не допускаються до голосування незалежно від отриманої оцінки проекти, по яким було зафіксовано порушення в процесі уточнення, зокрема надання уточнень членами координаційної ради, які не є авторами цих проектів.

Координаційна рада

-

-

-

-

-

 

 

4. Голосування за проекти

4.1. Визначення дати та місць голосування

Координаційна рада

-

-

-

-

-

 

 

4.2. Проведення голосування  у паперовому вигляді за формою бланку для голосування– в пунктах голосування, визначених координаційною радою.

Координаційна рада,

старости

-

-

-

-

-

 

 

4.3. Підрахунок голосів, встановлення підсумку голосування та визначення проектів-переможців відповідно до отриманих заповнених бланків для голосування

Координаційна рада

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Оголошення  результатів голосування на офіційному веб-сайті Набутівської сільської ради (https://nabutivska-gromada.gov.ua/ по всіх проектах, які допущені до голосування

Координаційна рада
 

-

-

-

-

-

 

 

5. Реалізація громадських проектів

5.1. Визначення посадових осіб виконавчого комітету, відповідальних за реалізацію проектів-переможців, підготовка переліку проектів-переможців за результатами голосування та внесення його на затвердження сільської ради

Департамент економічного розвитку міської ради, координаційна рада, виконавчі органи міської ради

-

-

-

-

-

 

 

5.2. Включення виконавчим комітетом сільської ради до бюджетних  запитів на відповідний бюджетний період видатків на реалізацію проектів -переможців

Виконавчий комітет сільської ради

-

-

-

-

-

 

 

5.3. Реалізація проектів-переможців

Виконавчий комітет сільської ради

Бюджет ОТГ

720

240

 

 

240

 

 

240

 

 

 

5.4. Подання відповідальними виконавцями звітів про реалізацію проектів

Виконавчий комітет, координаційна рада

-

-

-

-

-

 

 

5.5. Розміщення звітів про виконання проектів на офіційному веб-сайті Набутівської сільської ради (https://nabutivska-gromada.gov.ua/

Координаційна рада

-

-

-

-

-

 

 

Усього за програмою

-

730

 

245

 

243

 

242

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                             Галина СИЧКОВА