Форма реєстраційної картки проекту

ЗРАЗОК (РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ ПРОЕКТУ)

Назва проекту повинна бути  короткою, виразною і відповідати змісту проекту. Слід уникати занадто узагальнених, абстрактних, з подвійним підтекстом чи «поетичних» назв, які потребують додаткових пояснень щодо змісту проекту.

 

Заявник

 

Тематичний напрямок проекту

 

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

 

Проект співробітництва територіальних громад

 

Проект добровільно об’єднаних територіальних громад

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 

Період та тривалість реалізації проекту з (місяць/рік) – до (місяць/рік)

 

Очікуваний обсяг фінансування проекту з державного бюджету (грн.)

 

Обсяг співфінансування проекту (грн.)

 

Для проектів тривалістю більше 1 року – очікуваний обсяг фінансування проекту з державного бюджету у цільовому бюджетному році (грн.)

 

Для проектів тривалістю більше 1 року – обсяг співфінансування проекту у цільовому бюджетному році (грн.)

 

Назва регіону (область) заявника

 

Назва району заявника

 

Телефон, факс, e-mail заявника

 

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника заявника

 

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника проекту

 

Місце роботи, посада, звання керівника проекту

 

Адреса для листування з керівником проекту

 

Контактні телефони керівника проекту, факс, e-mail

 

 

Підпис керівника проекту _______________ Дата ________________

Підпис керівника заявника _____________ Дата ________________

М.П.

Повну форму реєстраційної картки проекту можете переглянути далі