Ваші контакти:
Прізвище Ім’я По-батькові:

Телефон (стаціонарний і мобільний):

Електронна адреса:

 

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку громади, якому відповідає проект

 

 

Назва проекту

 

 

 

 

Мета та завдання проекту

 

 

 

Територія, на яку проект матиме вплив (географія проекту)

 

 

 

 

Населення на яке поширюватиметься проект та його кількість

 

 

 

 

Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект

 

 

 

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

 

 

 

 

Основні заходи проекту

 

 

 

Період реалізації проекту (з (місяць/рік) – до (місяць/рік)

 

Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

2018

2019

2020

  Разом

 

 

 

 

Джерела фінансування проекту

 

 

 

Учасники реалізації проекту та їх функції

 

 

 

Інша інформація щодо проекту (за потреби)