Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду.

         При Міністерстві юстиції України та Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області працюють Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Вимоги до оформлення скарги визначені:     

 • Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
 •  Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
  • Порядком розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128.

Поширеними помилками, яких припускаються скаржники під час оформлення та подачі скарги, є:

 • до скарги додано не засвідчені в установленому порядку копії                 документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника;
 • у скарзі відсутні відомості про наявність чи відсутність судового      спору з порушеного у скарзі питання;
 • розгляд питань, порушених у скарзі, не належить до компетенції      органу;
 • закінчився встановлений законом строк подачі скарги;
 • у скарзі не вказано повне найменування (ім’я) скаржника;
 • скаргу подано особою, яка не має на це повноважень;
 • у скарзі не зазначено дату складання скарги.

                У разі порушення вимог Законів щодо строків подання скарги, вимог щодо її оформлення та/або щодо документів, що долучаються до скарги, суб’єкт розгляду скарги (Міністерство юстиції України, його територіальний орган)  на підставі висновку комісії приймає мотивоване рішення про відмову у розгляді скарги без розгляду її по суті у формі наказу.