ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням сільського голови    № 05 від 16.01.2023

 

 

                                                                           

 

                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

План роботи

відділу освіти,

культури,

молоді та спорту виконавчого комітету

Набутівської сільської   ради

Черкаського району

Черкаської області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023  рік

ЗМІСТ

№ п/п

Назва розділу

Сторінки

 

Вступ

4

І.

Основні завдання відділу освіти, культури, молоді та спорту на  2023 рік………………………………………….

5

ІІ.

Організація роботи відділу освіти, культури, молоді та спорту ………………………………………………………

7

ІІІ

Прийом відвідувачів відділом  освіти, культури, молоді та спорту ……………………………………………………

7

ІV.

Циклограма діяльності відділу освіти, культури, молоді та спорту…………………………………………………….

8

V.

Схема організації роботи з розпорядчими документами та дорученнями сільського голови, управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації…….

8

VI.

Розподіл кураторства працівників відділу освіти, культури, молоді та спорту………………………………...

9

VII.

Контроль за виконанням законодавчих та нормативно-правових документів в галузі освіти, культури, молоді та спорту……………………………………………………...

10

VIIІ.

Річна, періодична, статистична звітність, яку здійснюють впродовж року працівники відділу освіти….

22

ІX.

Проведення моніторингів в ЗЗСО…………………………

24

X.

Підготовка проектів розпоряджень працівниками відділу……………………………………………………….

24

XI.

Наради керівників закладів загальної середньої освіти загальної середньої освіти Набутівської сільської ради…

29

XІІ.

Інструктивно – методичні наради працівників закладів культури та сільських бібліотекарів……………………..

 

30

XІІІ.

Забезпечення гарантованого права громадян на здобуття дошкільної, базової та загальної середньої освіти………..

 

31

XІV.

Робота з обдарованою молоддю…………………………

31

XV.

Основні заходи відділу освіти, культури, молоді та спорту……………………………………………………….

 

15.1.

Індивідуальні консультації з керівниками освітніх закладів у веденні ділової документації…………………

33

15.2.

Перелік основних організаційно-масових, ювілейних заходів, проведення яких здійснюється за участі відділу освіти, культури, молоді та спорту………………………..

34

15.3.

Заходи з фізичної культури і спорту………………………

(проводитимуться за умови закінчення воєнного стану)

38

15.4.

Перелік рекомендованих основних організаційно-масових заходів в закладах культури, проведення яких здійснюється за участі відділу освіти, культури, молоді та спорту……………………………………………………

39

15.5.

Відзначення професійних свят у громаді…………………

(за умови закінчення дії воєнного стану)

          44

XVI.

Робота з питань забезпечення умов життєдіяльності та техніки безпеки……………………………………………..

 

45

 

Для нотаток………………………………………………….

49

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП 

 

      План роботи відділу освіти, культури, молоді та спорту  на 2023 рік визначає основні організаційні заходи щодо реалізації Положень Конституції України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови обласної державної адміністрації, розпоряджень сільського голови, рішень сесій сільської ради, виконавчого комітету, нормативних та розпорядчих документів Міністерства освіти і науки України, наказів управління освіти і науки, управління сім’ї, молоді та спорту, управління культури та охорони культурної спадщини облдержадміністрації.

      Реалізація основних завдань освітньої галузі в Набутівській ТГ здійснюватиметься через чітке дотримання та виконання Законів України „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”,  „Про повну загальну середню освіту”,  „Про позашкільну освіту”, „Про охорону дитинства”, „Про оздоровлення та відпочинок дітей”, Національної стратегії розвитку освіти в Україні, Концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти „Нова українська школа”, державних національних та регіональних програм у галузі освіти та науки.

     Реалізація основних завдань культурної галузі в Набутівській ТГ здійснюватиметься через виконання Законів України «Про культуру», «Про бібліотеку і бібліотечну справу», «Про культурну спадщину» та ін., через виконання Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» від 23.03.2016 р., Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки (Указ Президента України від 18 травня 2019 року №286/2019).

     Відділ освіти, культури, молоді та спорту Набутівської ТГ реалізовуватиме виконання плану через системний аналіз та вивчення стану справ на місцях, надання  практичної допомоги, безпосередній оперативний вплив на ситуацію із урахуванням національно-культурних, соціально-економічних, демографічних та інших особливостей регіону. Основним напрямом у роботі галузі залишається контроль за виконанням законодавчих та нормативних документів, розпоряджень голови сільської ради, наказів управління освіти і науки облдержадміністрації, управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОДА, управління сім’ї, молоді та спорту Черкаської ОДА.

     План роботи на 2023 рік є базовим, корекція його завдань і змісту здійснюватиметься через щомісячне, щотижневе планування та аналіз його виконання.

    Стратегічним завданням діяльності відділу освіти і закладів освіти визначено надання якісних освітніх послуг, вболівання про майбутнє покоління, створення комфортних умов для розвитку дітей, співпрацю з органами місцевого самоврядування та громадою у вирішенні ключових питань розвитку освіти громади.

 

 

 

 

 

І. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ,

КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

НА 2023 РІК

Наше головне завдання – створити максимально безпечні умови для всіх учасників освітнього процесу.

у дошкільній освіті:

-        забезпечення якісної дошкільної освіти шляхом дистанційної, очної та змішаної форми навчання;

-  збереження життя в умовах воєнного стану, зміцнення фізичного, психічного й духовного здоров’я дитини;

 - виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення й довкілля;

 - формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;

 - виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

 - здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

 

у загальній середній освіті:

 • збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу;
 • забезпечити всім  дітям, незалежно від їхнього місцеперебування, безперервність та рівний доступ до навчання;
 • використовувати різні форми навчання  в умовах воєнного стану - очна (з відвідування школи на території України, де це дозволяє безпекова ситуація); дистанційна (онлайн-навчання в українській школі); змішана; екстернатна; індивідуальна; сімейна;
 • підтримка психологічного здоров’я учнів;
 • забезпечення доступності, безперервності та рівного доступу до навчання (у т. ч. для дітей з особливими освітніми потребами);
 • ефективне вирішення питання доступу до освіти внутрішньо переміщених учасників освітнього процесу;
 • продовжувати впроваджувати заходи з реалізації Концепції «Нова українська школа»;
 • доступність на якість надання освітніх послуг кожній дитині;
 • забезпечення належного рівня викладання  всіх навчальних  предметів;
 • формування ключових і предметних компетентностей школярів;
 • якісне функціонування інноваційної школи;
 • розширення мережі інклюзивних та спеціальних класів (по потребі);
 •   забезпечення формування в закладах освіти  здоров'язберігаючого середовища;
 • посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської  молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій;
 • забезпечення соціального захисту дітейсиріт та обдарованої молоді;
 • подальше удосконалення системи підготовки випускників старшої школи до зовнішнього незалежного оцінювання як передумови забезпечення рівного доступу до вищої освіти
 • підвищення якісного показника участі  закладів загальної середньої освіти у міжшкільних, районних та обласних конкурсах, олімпіадах, змаганнях;
 • підтримка обдарованої молоді через залучення її до науково-дослідної та пошукової діяльності;
 • забезпечення учнів та вихованців повноцінним гарячим харчуванням.

 

у позашкільній освіті:

-  збереження життя і здоров’я  вихованців позашкільної освіти;

- дбати про покращення матеріально-технічної бази музичної школи;

 -  покращити роботу щодо формування музичної культури учнів, що включає створення соціально-мистецького досвіду, процес його становлення, розвиток широти і соціально значущої спрямованості особистого музично-естетичного смаку;

 - розвивати музичні здібності, співочий голос, знання і уміння у сфері музичної, у тому числі нотної грамоти;

- залучення дітей до районних, обласних, Всеукраїнських конкурсів.

у фізкультурно-спортивному напрямку:

 • продовження практики оновлення матеріальної бази спортивних залів та збереження спортивних споруд, що розташовані на спортивних комплексах  закладів загальної середньої освіти;
 • залучення молоді до участі в ТГ, районних та обласних змаганнях;
 • підвищення якісного показника участі  закладів загальної середньої освіти та молоді села у районних та обласних змаганнях;

 

     у  роботі будинків  культури і бібліотек:

 • сприяти  вільному  розвитку  культурно мистецьких  процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина в умовах воєнного стану;
 • сприяння підготовці,  перепідготовці  та  підвищенню  кваліфікації  працівників  закладів культури  та  бібліотечної  справи,  підпорядкованих  відділу;
 • забезпечити на території ТГ реалізацію державної політики у сфері культури та бібліотечної справи;
 • забезпечити систематичне поповнення та поновлення матеріально – технічної бази і фондів в клубних закладах та бібліотеках;
 • сприяти вільному розвитку культурно – мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина;
 • сприяти загальнонаціональній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно – мистецького простору, захисту та просуванню високоякісного і різноманітного культурного продукту;
 • забезпечення реалізації прав громадян на свободу художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності для кожного громадянина.

 

   Але основне лишається незмінним: вже скоро війна закінчиться, ми повернемося до мирного життя, а у ньому однією з найважливіших справ стане навчання.

   Попри продовження воєнного стану в Україні ми з кожним днем все ближче до перемоги!

Тримаймося!
Ми–сильні!
Ми – Україна!

 

 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ,

МОЛОДІ ТА СПОРТУ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

НАБУТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

Початок робочого дня

800

Перерва на обід

1300-1345

Завершення робочого дня (понеділок-четвер)

1700

Завершення робочого дня у п’ятницю

1545

   

         

 

ІІІ. ПРИЙОМ ВІДВІДУВАЧІВ

 

Назва посади

П І Б

День, час

Начальник відділу освіти, культури,  молоді та спорту виконавчого комітету Набутівської сільської ради

Михайлюк Ю.О.

Щоденно  9.00-16.00

Провідний спеціаліст  відділу освіти, культури, молоді та спорту  виконавчого комітету Набутівської сільської ради

Шевченко О.О.

Щоденно 9.00-16.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. ЦИКЛОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ

ВІДДІЛУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ

 НАБУТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

№ з/п

Заходи

Термін

Час

Відповідальні

1.

Наради директорів закладів загальної середньої освіти

1 раз у два місяці

(третя середа другого місяця)

09.00

Михайлюк Ю.О., Шевченко О.О.

 

2.

Наради заступників директорів з навчально-виховної роботи

Раз у квартал

(четвертий четвер місяця)

09.00

Михайлюк Ю.О., Шевченко О.О.

 

3.

Наради для працівників закладів культури

Раз у квартал

 

09.00

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

 

 

V. СХЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З РОЗПОРЯДЧИМИ ДОКУМЕНТАМИ ТА ДОРУЧЕННЯМИ СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ,

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ, УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ,

УПРАВЛІННЯ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

Вхідна документація щоденно подається на реєстрацію до загального відділу та надається для резолюції  сільському голові, крім того реєструється у відділі освіти, культури, молоді та спорту у журналі реєстрації вхідної документації. Виконання і контроль здійснюється відповідно до резолюції сільського голови та начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту.

Контроль за виконанням резолюцій сільського голови на вхідних  документах здійснює начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту.

Підготовку протокольних доручень начальника відділу, що розглядаються на нарадах керівників ЗЗСО, контроль за їх виконанням та підготовку інформації про їх реалізацію здійснює провідний спеціаліст відділу освіти відповідно до посадових обов’язків.

Контроль за виконанням рішень Верховної Ради України, указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, нормативних документів Міністерства освіти і науки України, рішень обласної ради, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, регіональних освітянських програм, управління освіти і науки облдержадміністрації  здійснюється працівниками відділу освіти, культури, молоді та спорту згідно з функціональними обов’язками.

VI. РОЗПОДІЛ  КУРАТОРСТВА ПРАЦІВНИКІВ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

 

 

№ п/п

Прізвище, ініціали

Закріплені заклади, освіти, СБК, сільські та шкільні бібліотеки, дитяча музична школа

 

 

1.

Михайлюк Юлія Олегівна

1.Драбівська мистецька школа

2.Деренковецька гімназія

3.Авторський О.А.Захаренка ліцей

4.Нетеребська гімназія

5.Драбівська гімназія

 

2

Шевченко Ольга Олексіївна

1.Деренковецька гімназія

2.Авторський О.А.Захаренка ліцей

3.Нетеребська гімназія

4.Драбівська гімназія

 

3.

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

Сільські будинки культури, сільські клуби, шкільні та сільські бібліотеки, спортивна робота.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІ.  КОНТРОЛЬ  ЗА  ВИКОНАННЯМ ЗАКОНОДАВЧИХ  ТА  НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ  ДОКУМЕНТІВ У ГАЛУЗІ  ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА  СПОРТУ: ЗАКОНІВ УКРАЇНИ,  ПОСТАНОВ   КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, НАКАЗІВ  МОН УКРАЇНИ,

РОЗПОРЯДЖЕННЬ  ГОЛОВИ ЧЕРКАСЬКОЇ  ОДА

 

з/п

Зміст заходів

Термін

 виконання

Відпові-дальні  за виконання

Прим

 1. .

Закон України «Про освіту»

Постійно

Працівники відділу

Керівники закладів освіти

 

 1. 2.

Закон України «Про повну загальну середню освіту»

Постійно

Працівники відділу

Керівники закладів освіти

 

 1. .

Закон України «Про дошкільну освіту»

Постійно

Працівники відділу керівники закладів освіти

 

 1.  

Закон України «Про позашкільну освіту»

Постійно

Працівники відділу керівник  мистецької школи

 

 1. 4.

Закон України від 26.04.2001 № 2403-ІІІ «Про охорону дитинства» Із змінами, внесеними згідно із Законами № 720-IX від 17.06.2020

Постійно

Працівники відділу керівники закладів освіти

 

 1. 5.

Закони України від 4.10.1992

№ 2694-ХІІ «Про охорону праці» Із змінами, внесеними згідно із Законами № 341-IX від 05.12.2019

Постійно

Працівники відділу

Керівники закладів освіти, директори СБК, СК

 

 1.  

Закон України від 18 грудня 2018 року
№ 2657-VIII «Про внесення змін  до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)

Постійно

Працівники відділу керівники закладів освіти

 

 1. .

Конвенція про права дитини від 20 листопада 1989 року

Упродовж року

Працівники відділу

Керівники закладів освіти

 

 1. 7.

Закон України від 06.03.2003 № 602-ІV «Про Державний Гімн України»

 

Постійно

Працівники відділу

Керівники закладів освіти

 

 1. 8.

Закон України від 03.07.2012 № 5029-VІ «Про засади державної мовної політики»

Упродовж року

Працівники відділу,

 керівники закладів освіти

 

 1. .

Закон України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» (із змінами)

Упродовж року

Працівники відділу,

керівники закладів освіти

 

 1. 1.

Закон України від 14.10.2014 № 1700-VІІ «Про запобігання корупції» (із змінами)

Постійно

Працівники відділу,

керівники закладів освіти, директори СБК, СК

 

 1. 1.

Закон України від 30.06.1993 № 3353-ХІІ «Про дорожній рух» (із змінами)

Постійно

Працівники відділу,

 керівники закладів освіти

 

 1. 1.

Закон України від 22.09.2005 № 2899-ІV «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення» (із змінами)

Постійно

Працівники відділу,

 керівники закладів освіти

 

 1. .

Закон України від 13.01.2005 № 2342-IV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (із змінами)

 

Постійно

Працівники відділу,

 керівники закладів освіти

 

 1. 1.

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» (із змінами)

Постійно

Працівники відділу,

Керівники закладів освіти

 

 1. 1.
 1. .

Закон України від 20.09.2011 № 3739-VІ «Про протидію торгівлі людьми» (із змінами)

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1. 18.

Закон України від 08.02.2018 № 2279-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту житлових прав дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа»

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1. 19.

Закон України від 03.09.2010 № 2556-VІ «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за неналежне виконання обов'язків стосовно охорони життя та здоров'я дітей, а також за зловживання опікунськими правами»

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1. 20.

Закон України від 22.12.2011 № 4213—VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо прав інвалідів»

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1. 21.

Закон України від 19.04.2011 № 3236-VI «Про волонтерську діяльність» (Редакція станом на 03.07.2020)

Постійно

Працівники відділу,

керівники закладів освіти

 

 1. 2.

Закон України від 21.06.2001 № 2558-III «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (Редакція станом на 01.01.2020)

Постійно

Працівники відділу,

Керівники закладів освіти

 

 1. 2.

Закон України від 26.04.2001 №2402-ІІІ   «Про охорону дитинства» (Редакція станом на 17.03.2021)

Постійно

Працівники відділу,

Керівники закладів освіти

 

 1.  

Закон України « Про культуру» Із змінами, внесеними згідно із Законами
   N 4731-VI  ( 4731-17 ) від 17.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.98
   N 5029-VI  (
5029-17 ) від 03.07.2012, ВВР, 2013, N 23, ст.218
   N 5461-VI  (
5461-17 ) від 16.10.2012, ВВР, 2014, N  5, ст.62
   N 1166-VII (
1166-18 ) від 27.03.2014, ВВР, 2014, N 20-21, ст.745 }

Постійно

Працівники відділу,

Керівники закладів освіти

 

 1.  

Про затвердження Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури / Міністерство культури і туризму України | наказ 16.07.2007 N 44 / Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури і туризму N 9 ( z0233-08 ) від 03.03.2008

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Указ Президента України від 28.01.2000 № 113/2000 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячої бездоглядності» (із змінами і доповненнями)

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Указ Президента України від 07.12.2019 №894/2019 "Про невідкладні заходи щодо покращення здоров'я дітей"

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Указ Президента України від 30.09.10 № 927 «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді»

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів  освіти

 

 1.  

Постанова КМУ від 21.08.2019 №800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників" 

 

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів

освіти

 

 1. .

Постанова КМУ від 21.02.2018 №87 "Про затвердження Державного стандарту початкової освіти"

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Постанова КМУ № 711 від 24.06.2022 року «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні»

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Державна служба України з надзвичайних ситуацій № 03-1870/162-2 від 14.06.2022 року «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Наказ МОН № 883 від 03.10.2022 року «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2022/2023 навчальному році»

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Наказ МОН від 25.06.2018 № 676 "Про затвердження інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 р. № 1028/32480)

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1. 25.

Лист від 15.05.17 № 1/9-269 «Щодо проведення заходів до Дня пам'яті жертв геноциду»

 

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1. 2.

Наказ від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Із змінами Наказ МОН від 10.07.2019 № 955

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Розпорядження КМУ від 05.08.2020 року № 960-р «Про схвалення Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)»

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Лист МОН України від 06.09.2022 №1/10258-22 «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2022-2023 н.р.»

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Лист Міністерства освіти і науки України від 01.09.2020 року № 1/9-499 «Щодо особливостей  профілактичних медичних оглядів учнів» 

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Лист МОН № 1/6267-22 від 10.06.22 року «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України»

 

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Наказ МОН від 04.11.2022 № № 1/13298-22 «Про умови та проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2023»

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Лист МОН України від 14.09.2022 №  1/10686-2  “ Про переліки навчальної літератури та навчальних програм, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в освітньому процесі закладів освіти у 2022/2023 навчальному році

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Розпорядження КМУ від 14.12.2016 №988-р "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері рефомування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1. 27.

Лист МОН  від 20.08.2019  1/9-525 «Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти»

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Лист від 03.07.17 № 1/9-362 Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями)

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Лист МОН від 02.11.2020 «Щодо організації роботи дистанційного навчання»

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Лист МОН від 04.04.2022 «Щодо організації  дистанційного навчання»

постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Наказ МОН від 29.03.2022 року №1/3725-22 «Про організацію освітнього процесу в початковій школі в умовах воєнного часу»

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Наказ МОН від 16.09.2020 № 1146 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів третіх і четвертих класів Нової української школи»

    Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1. 35.

Лист МОН від 12.10.2020 року № 1/9-575 «Про вжиття організаційних заходів  із протидії розповсюдженню COVID-19»

    Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Лист МОН від 14.09.2020 № 1/9-525 «Щодо недопущення політичної агітації  у закладах освіти»

    Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Наказ МОН від 01.04.2022 №289 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-6 класів, які здобувають освіту відповідно до нового Державного стандарту базової середньої освіти”

    Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Наказ МОН від 02.09.2020 №1096 «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення класного журналу учнів початкових класів Нової української школи»

    Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Лист МОН № 1/8504-22 від 27.07.22 року «Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році»

    Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Лист МОН від № 1/9530-22 від 19.08.22 року «Про інструктивно - методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу та викладання навчальних предметів/інтегрованих курсів у закладах загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році». 

    Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Лист МОН від 1/3472-22 від 16.03.2022 року «Про виконання Указу Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО від 16.03.2022 №143/2022 Про загальнонаціональну хвилину мовчання  за загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України»

 

 

 

 1.  

Лист МОН № 1/3475-22 від 17.03.21 року «Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб»

    Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Лист МОН № 1/3845-22 від 02.04.22 року «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні»

    Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Лист МОН № 1/12392-22 від 21.10.22 року «Про атестацію та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти у період воєнного стану в Україні»

    Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Лист Міністерства освіти і науки України №4/1513-22 від 06.07.2022 «Про підтвердження кваліфікаційних категорій педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти»

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Постанова КМУ від 29.07.2020 №672 "Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників"

    Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Наказ  МОН від 03.07.2020 №889 «Про затвердження типового переліку обладнання та інвентарю для фізкультурно-спортивних приміщень закладів освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти»

    Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1. .

Указ Президента України від 27.04.2009 № 272/2009 «Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти»

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1. 37.

Указ Президента України від 06.06.2006 № 481/2006 «Про заходи щодо відродження традиційного мистецтва та народних художніх промислів України»

Постійно

Працівники відділу, директори СБК,СК

 

 1. .

Указ Президента України від 18.10.2001 №992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення»

 

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1. 39.

Указ Президента України від 07.02.2008 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1. 4.

Указ Президента України від 08.09.2010 № 895 «Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально - економічного та культурного розвитку»

Постійно

Працівники відділу, директори СБК, СК

 

 1.  

Лист Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 р. № 1/9105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н. р.»

 

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1. 41.

Указ Президента України від 30 вересня 2010 року № 928 «Про Міжнародний мовно - літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1. 47.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року №1204 «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад»

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2020 за № 34394 «Порядок реагування на випадки булінгу (цькування) та Порядок застосування заходів виховного впливу»

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1. 50.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1. .

Наказ МОН України № 677 від 24 червня 2018 року «Про затвердження Порядку створення груп подовженого дня у державних i комунальних закладах загальної середньої освіти», зареєстрованим Міністерством юстиції України 24.07.2018 за № 865/32317).

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1. 58.

Наказ МОН № 7 від 03.01.2019 року «Про затвердження плану впровадження Концепції розвитку педагогічної освіти»

постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Наказ МОН від 25.06.2018 № 676 "Про затвердження інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти" (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 р. № 1028/32480)

постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Лист МОН від 08.04.2020 № 1/9-201 «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про повну загальну середню освіту»

постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1. 63.

Наказ Міністерства культури і туризму України від 05.12.2007 № 75 «Про затвердження форм звітності

№ 6-НК  “Звіт про діяльність 

державних, публічних бібліотек,

централізованих бібліотечних систем

(ЦБС), що віднесені до сфери управління Міністерства культури і туризму України", № 80-а-рвк “Зведена звітність, державних, публічних та інших бібліотек” та Інструкцій щодо їх заповнення  

постійно

Працівники відділу, працівники закладів культури

 

 1. 66.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності (Із змінами, внесеними згідно з постановою КМ N 1131 (1131-2012-п) від 05.12.2012)»

постійно

Працівники відділу, працівники закладів культури

 

 1. 69.

Закон України «Про культуру»  із змінами та доповненнями.

Постійно

Працівники відділу, директори СБК, СК

 

 1.  

Наказ Міністерства культури України від 29.08.2019 № 711 «Щодо врегулювання деяких питань здійснення освітньої діяльності мистецькими школами»

Постійно

Працівники відділу, директор мистецької школи

 

 1.  

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

Постійно

Працівники відділу, директори СБК, СК

 

 1.  

Закон України «Про музеї і музейну справу»

Постійно

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1. 70.

Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах» від 19.08.2011 № 1/9-635

У терміни, визначені документом

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1. 71.

План дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки (Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 р. № 932)

У терміни, визначені документом

Працівники відділу, керівники закладів освіти

 

 1.  

Заходи щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку креативних індустрій та туризму (Указ Президента України №329/2020)

У терміни, визначені документом

Працівники відділу, працівники закладів культури

 

 1.  

Програма поповнення бібліотечних фондів у Черкаській області на 2018-2023 роки (Рішення обласної ради №26-23/VІІ від 22.11.2018)

У терміни, визначені документом

Працівники відділу, директори СБК, СК

 

 1.  

Програма профілактики та протидії злочинності у Черкаській області на 2020-2024 роки "Безпечна Черкащина" (Рішення обласної ради № 36-37/VIІ від 12.03.2020)

У терміни, визначені документом

Працівники відділу, керівники освітніх закладів, директори СБК, СК

 

 1.  

Програма розвитку інформаційного простору Черкаської області на 2019 – 2023 роки (Рішення обласної ради № 26-22/VIІ від 22.11.2018)

У терміни, визначені документом

Працівники відділу

 

 1.  

Накази Міністерства освіти і науки України стосовно освітнього процесу.

постійно

Працівники відділу, керівники освітніх закладів

 

 1.  

Розпорядження, листи, накази обласного управління освіти і науки

постійно

Працівники відділу

 

 1.  

Розпорядження, листи, накази обласного управління культури та охорони культурної спадщини

постійно

Працівники відділу

 

 1.  

Черкаське обласне відділення (філія) КФВС МОН України

постійно

Працівники відділу

 

 1.  

Програма "Підтримка системи громадського здоров’я" на 2020-2022 роки(Рішення обласної ради № 36-49/VII від 12.03.2020)

постійно

Працівники відділу

 

 1.  

Програма профілактики та протидії злочинності у Черкаській області на 2020-2024 роки "Безпечна Черкащина"(Рішення обласної ради № 36-37/VIІ від 12.03.2020)

постійно

Працівники відділу, керівники закладів культури

 

 1.  

Рішення сесій сільської  ради

постійно

Працівники відділу

 

 1.  

Рішення  виконавчого комітету

постійно

Працівники відділу

 

 1.  

Розпорядження сільського  голови

постійно

Працівники відділу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VІІІ. РІЧНА, ПЕРІОДИЧНА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ,

 ЯКУ ЗДІЙСНЮВАТИМУТЬ  ВПРОДОВЖ РОКУ

 ПРАЦІВНИКИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

 

 

з/п

Назва звітної документації

Терміни виконання

1.

Моніторинг виконання закладами освіти ст.30 Закону України «Про освіту».

до 15.01.2023

2.

Звіт про комплектацію дітей у ЗДО станом на 01.01.2023 р.

до 10.01.2023

3.

Зведена звітність національних, державних, публічних та інших бібліотек, форма 80-а-рвк

 

 

до 20.01.2023

4.

Звіт про кількість працівників ЗДО, їхній якісний склад та професійне навчання

до 07.02.2023

5.

Формування  річного статистичного звіту 85-К (ЗДО).

до 13.01.2023

6.

Проведення оцінювання фізичної підготовленості  серед населення громади та в ЗЗСО громади на виконання Постанови КМ України від 09.12.2015 №1045

Листопад 2023

7.

Звітність про видачу документів про освіту випускникам 2023 р.

Червень,2023

Грудень,2023

8.

Формування мережі класів та учнів в них.

до 05.09.2023

9.

Облік дітей дошкільного віку

Вересень 2023

10.

Укладання статистичної звітності на основі первинних звітів ЗНЗ – 1.

до 20.09.2023

11.

Оперативна інформація про продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х,

11- х класів.

25.09.2023

12.

Тарифікація освітніх закладів. Узагальнення даних.

до 10.09.2023

13.

Створення реєстру даних про дітей шкільного віку та учнів.

до 15.09.2023

14.

Формування статистичної звітності

76-РВК

до 20.10.2023

15.

Формування статистичного звіту за формою 77-РВК,

83-РВК

до 05.10.2023

до 24.10.2023

16.

Формування статистичної звітності за формами

Д-4,

Д-5,

Д-6,

Д-7-8,

Д-9

 

Жовтень

Листопад

грудень 2023

17.

Узагальнення інформації про охоплення дітей навчанням

Жовтень 2023

18.

Формування перспективної мережі класів та учнів в них на 2023-2024 н.р .(комплектація ЗЗСО)

Квітень 2023

19.

Звіт про продовження навчання для здобуття повної середньої освіти випускниками 9 класів( 1-ЗСО)

до 15.12.2023

20.

Статистичні звіти за 2023 рік:

-  по формі 2-ФК (стан фізичної культури та спорту);

до 23.12.2023

21.

Статистичні звіти:

 7-НК, 6-НК за 2023 рік (заклади культури клубного типу, бібліотечні заклади)

до 30.12.2023

22.

Зведений звіт щодо травматизму  Форма 6/ОП/НВ

До 30.12.2023

23.

Звіт про охоплення оздоровленням учнів 2-ОБК

Квітень 2023

Травень 2023

Вересень 2023

24.

Інформація про використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за    ___квартал 2023року

До 01.01

До 01.04

До 01.07

До 01.10

 

25.

Інформація про використання комп’ютерної техніки в закладах ЗЗСО

До 20.10.2023

До 27.12.2023

26.

Інформація про заклади загальної середньої освіти, в яких навчаються діти з особливими освітніми потребами

До 15.01.2023

До 15.09.2023

 

27.

Інформація про охоплення дітей з особливими освітніми потребами різними формами навчання

До 15.01.2023

До 15.09.2023

 

28.

Заповнення Міністерської електронної програми «Есмар» (звіт по бібліотеках)

Січень, 2023

29.

Заповнення Міністерської програми ІСУО

щомісячно

30.

Заповнення Міністерської програми Education

Березень-травень, 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІХ. ПРОВЕДЕННЯ   МОНІТОРИНГУ В ЗЗСО

 

№п/п

Зміст моніторингу

Термін виконання

1.

Моніторинг щодо виконання норм харчування в закладах освіти

Лютий, 2023

2.

Вивчення документації з атестації педагогічних працівників

Лютий, 2023

3.

Моніторинг  організації інклюзивного навчання в закладах освіти Набутівської ТГ

Березень, 2023

4.

Моніторинг щодо виконання ст.30 Закону України «Про освіту»

Квітень, 2023

5.

Моніторинг проведення  національно-патріотичної роботи в закладах освіти впродовж навчального року

Травень, 2023

6.

Моніторинг проведення правовиховної роботи в ЗЗСО

Травень, 2023

7.

Підготовка закладів освіти до початку нового 2023-2024 навчального року

Серпень, 2023

8.

Підготовка закладів освіти до опалювального сезону

Вересень-жовтень, 2023

9.

Навчання учнів пільгових категорій в Драбівській мистецькій школі

Жовтень, 2023

10.

Харчування учнів пільгових категорій

Грудень, 2023

 

 

 

 

 

 

 

Х. ПІДГОТОВКА ПРОЕКТІВ РОЗПОРЯДЖЕНЬ 

ПРАЦІВНИКАМИ ВІДДІЛУ

 

№п/п

Назва розпорядження

Термін

Відповідальний

1.

Про відзначення Дня Соборності України в закладах освіти та закладах культури  Набутівської сільської ради у 2023 році

січень

Шевченко О.О.

2.

Про проведення конкурсу читців «Вінок Шевченкові сплітаємо з віршів» в закладах культури та закладах освіти громади.

січень

Михайлюк Ю.О.

3.

Про проведення місячника героїко патріотичного виховання в закладах загальної середньої освіти.

Лютий

Шевченко О.О.

4.

Про проведення заходів в закладах культури, присвячених вшануванню пам’яті Героїв Небесної Сотні

Лютий

Шевченко О.О.

5.

Про підсумки моніторингу щодо виконання норм харчування в закладах освіти.

лютий

Михайлюк Ю.О.

6.

Про підсумки моніторингу щодо вивчення документації з атестації педагогічних працівників

лютий

Шевченко О.О.

7.

Про організацію проведення превентивної роботи у закладах освіти щодо попередження випадків булінгу (цькування) в освітньому середовищі у 2023 році

Лютий

Шевченко О.О.

8.

Про проведення заходів з відзначення 86-ї річниці від дня народження О.А.Захаренка

Лютий

Михайлюк Ю.О.

9.

Про підсумки проведення конкурсу читців «Вінок Шевченкові сплітаємо з віршів» в закладах освіти та закладах культури громади

Лютий

Михайлюк Ю.О.

10.

Про відзначення Дня українського добровольця в закладах культури

березень

Шевченко О.О.

11.

Про участь в обласному конкурсі читців «Шевченкові вершини», присвяченому 209-й річниці з дня народження Т.Г.Шевченка

березень

Михайлюк Ю.О.

12.

Про підсумки проведення місячника героїко патріотичного виховання в закладах загальної середньої освіти

березень

Шевченко О.О.

13.

Про заходи безпеки під час проведення весняних канікул

березень

Михайлюк Ю.О.

14.

Про підсумки моніторингу  організації інклюзивного навчання в закладах освіти Набутівської ТГ

березень

Михайлюк Ю.О.

15.

Про організацію проведення попереднього комплектування закладів освіти педагогічними працівниками та обслуговуючим персоналом на 2023-2024 н.р.

квітень

Шевченко О.О.

16.

Про оформлення й видачу документів про освіту випускникам 9-х та 11-х класів ЗЗСО

квітень

Михайлюк Ю.О.

17.

Про проведення в закладах освіти та культури громади Набутівської ТГ заходів, присвячених Міжнародному дню пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф «Гірчить Чорнобиль крізь роки»

квітень

Шевченко О.О.

18.

Про проведення Дня цивільного захисту та Тижня безпеки дитини у закладах загальної середньої освіти  Набутівської сільської ради у 2023-2024 н.р.

квітень

Михайлюк Ю.О.

19.

Про підсумки засідання атестаційної комісії ІІ рівня.

Квітень

Шевченко О.О.

20.

Про організоване закінчення 2022-2023 н.р та проведення ДПА та ЗНО

Квітень

Михайлюк Ю.О.

21.

Про підсумки моніторингу щодо виконання ст.30 Закону України «Про освіту»

квітень

Михайлюк Ю.О.

22.

Про відзначення у 2023 році Дня пам’яті та примирення і 78-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

квітень

Шевченко О.О.

23.

Про участь в обласному святі «Воістину небесна і земна»

травень

Михайлюк Ю.О.

24.

Про створення апеляційних комісій для проведення ДПА

Травень

Шевченко О.О.

25.

Про зарахування дітей до 1 класів закладів загальної середньої освіти Набутівської сільської ради на 2023-2024 н.р.

травень

Михайлюк Ю.О.

26.

Про участь педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти у ЗНО

травень

Михайлюк Ю.О.

27.

Про підсумки щодо моніторингу проведення  національно-патріотичної роботи в закладах освіти впродовж навчального року

травень

Шевченко О.О.

28.

Про безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу в період літніх канікул

травень

Михайлюк Ю.О.

29.

Про підсумки проведення  моніторингу щодо проведення правовиховної роботи в ЗЗСО

травень

Шевченко О.О.

30.

Про підготовку матеріально-технічної бази закладів освіти до нового 2023-2024 навчального року та роботи в  осінньо-зимовий період

травень

Михайлюк Ю.О.

31.

Про відзначення Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні в закладах культури Набутівської сільської ради

червень

Шевченко О.О.

32.

Про проведення заходів, присвячених Дню Конституції України в Набутівській ТГ

червень

Шевченко О.О.

33.

Про затвердження Плану заходів щодо відзначення у 2023 році в Набутівській ТГ Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України

липень

Шевченко О.О.

34.

Про проведення огляду готовності закладів загальної середньої освіти до нового 2023-2024 н.р.

серпень

Михайлюк Ю.О.

35.

Про відзначення Дня Державного Прапора та Дня незалежності України

 

серпень

Михайлюк Ю.О.

36.

Про затвердження Плану заходів щодо відзначення 32-ї річниці незалежності України в Набутівській ТГ

серпень

Шевченко О.О.

38.

Про проведення тарифікації працівників закладів загальної середньої освіти на 2023-2024 н.р.

серпень

Шевченко О.О.

39.

Про організацію харчування учнів закладів загальної середньої освіти

серпень

Михайлюк Ю.О.

40.

Про створення атестаційної комісії ІІ рівня

вересень

Шевченко О.О.

41.

Про організацію та проведення Олімпійського тижня в закладах освіти Набутівської ТГ

вересень

Михайлюк Ю.О.

42.

Про проведення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек

вересень

Михайлюк Ю.О.

43.

Про проведення щорічного громадського огляду

вересень

Михайлюк Ю.О.

44.

Про проведення Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок»

вересень

Шевченко О.О.

45.

Про відзначення Дня працівників освіти

вересень

Михайлюк Ю.О.

46.

Про проведення І та ІІ етапів олімпіад з базових дисциплін у 2023-2024 н.р

жовтень

Михайлюк Ю.О.

47.

Про атестацію педагогічних працівників та керівників закладів загальної середньої освіти Набутівської ТГ ІІ рівня

жовтень

Шевченко О.О.

48.

Про проведення конкурсу знавців української мови ім..Т.Г.Шевченка

жовтень

Михайлюк Ю.О.

49.

Про затвердження заходів з відзначення Дня українського козацтва та Дня захисника України в закладах освіти та закладах культури громади

жовтень

Шевченко О.О.

50.

Про підсумки щодо моніторингу навчання учнів пільгових категорій в Драбівській мистецькій школі

жовтень

Михайлюк Ю.О.

51.

Про проведення конкурсу ім..П.Яцика

листопад

Шевченко О.О.

52.

Про  відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва «Диво калинове»

листопад

Михайлюк Ю.О.

53.

Про підсумки проведення конкурсу з української мови імені Петра Яцика

грудень

Михайлюк Ю.О.

54.

Про відзначення Дня працівників сільського господарства

листопад

Шевченко О.О.

55.

Про підсумки проведення конкурсу знавців української мови ім..Шевченка

листопад

Михайлюк Ю.О.

56.

Про проведення заходів в закладах освіти та культури, присвячених Дню пам’яті жертв голодомору

листопад

Шевченко О.О.

57.

Про підсумки проведення учнівських олімпіад у 2022-2023 н.р.

грудень

Михайлюк Ю.О.

58.

Про заходи з нагоди Дня місцевого самоврядування

грудень

Шевченко О.О.

59.

Про організацію новорічно-різдвяних свят та змістовного дозвілля дітей під час зимових канікул та безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу в період зимових канікул

грудень

Михайлюк Ю.О.

60.

Про підсумки моніторингу харчування учнів пільгових категорій в ЗЗЗО

грудень

Михайлюк Ю.О.

61.

Про підсумки надання індивідуальних консультацій щодо ведення ділової документації керівниками освітніх закладів громади

грудень

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

62.

Про підсумки проведення моніторингу щодо харчування учнів пільгових категорій.

грудень

Михайлюк Ю.О.

63.

Про здачу статистичної звітності  клубними закладами Набутівської ТГ за 2023 рік

грудень

Михайлюк Ю.О.

64.

Про здачу статистичної звітності по роботі бібліотек Набутівської ТГ за 2023 рік

грудень

Михайлюк Ю.О.

 

 Крім вище вказаних проектів розпоряджень готуються проекти розпоряджень відповідно Плану заходів управління культури та охорони культурної спадщини, управління у справах сімї, молоді та спорту Черкаської ОДА, Плану заходів управління освіти і науки Черкаської ОДА, які надходять впродовж календарного року та впродовж року готуються проекти розпоряджень щодо харчування учнів пільгових категорій.

 

 Також готуються проекти розпоряджень відповідно оголошень щодо проведення конкурсів на вакантні місця директорів будинків культури та керівників художніх в заклади культури та керівників освітніх закладів.

 

 

 

 

 

 

 

 

XІ.  НАРАДИ  ДЛЯ КЕРІВНИКІВ  ЗАКЛАДІВ

 ЗАГАЛЬНОЇ  СЕРЕДНЬОЇ  ОСВІТИ

НАБУТІВСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ

 

з/п

Питання

Дата проведення

Відповідальний

 1. 1.

 1. Дотримання закладами освіти вимог законодавства у сфері загальної середньої освіти.

 2. Про хід атестації педагогічних працівників.

 

лютий

   Михайлюк Ю.О.

   

 

Шевченко О.О.

 

 

 

2.

1. Про підсумки атестації педагогічних працівників у 2023 році.

 2. Про організоване закінчення 2022-2023 н.р.  

3. Про підсумки проведення моніторингу щодо виконання ст.30 Закону України «Про освіту»

4. Про підсумки вивчення організації інклюзивного навчання в закладах освіти.

Квітень

Михайлюк Ю.О.

 

Михайлюк Ю.О.

 

Шевченко О.О.

 

 

 

Михайлюк Ю.О.

  3.

1.  Про підготовку ЗЗСО до роботи у 2023-2024 н.р.

2.  Про організацію харчування та підвезення дітей в закладах загальної середньої освіти у 2023-2024 н.р..

3. Інформаційні рекомендації керівникам освітніх закладів щодо організації освітнього процесу у 2023-2024 н.р.

4. Про проведення тарифікації у 2023-2024 н.р.

5. Про підсумки проведення звіту керівників освітніх закладів перед громадськістю.

серпень

Михайлюк Ю.О.

 

Михайлюк Ю.О.

 

 

 

Шевченко О.О.

 

 

Шевченко О.О.

 

Михайлюк Ю.О.

  4.

1.Про стан додержання вимог чинного законодавства щодо соціального захисту дітей пільгових категорій.

2.Про організацію роботи щодо атестації педагогів.

 

жовтень

Михайлюк Ю.О.

 

 

Шевченко О.О.

  5.

1. Нормативні та розпорядчі документи в галузі освіти.

2.  Про безпеку життєдіяльності учасників освітнього процесу.

3. Про виконання рішень попередніх нарад, доручень начальника, наказів, контрольних документів .

грудень

Шевченко О.О.

 

Михайлюк  Ю.О.

 

Шевченко О.О.

 

 

 

 

 

ХІІ.  ІНСТРУКТИВНІ НАРАДИ ДЛЯ

ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ

 ТА СІЛЬСЬКИХ БІБЛІОТЕКАРІВ

 

№/п

Зміст роботи

термін

відповідальний

1

1.  Підсумки роботи закладів культури за 2022 рік та ознайомлення працівників закладів культури з перспективним планом роботи на 2023 рік.     

2.  Питання охорони праці в закладах культури

та дотримання правил пожежної безпеки в закладах культури.

3. Календар святкових дат та урочистих подій  у 2023 році.

 

Січень

2023

Спеціалісти відділу освіти, культури, молоді та спорту

2.

1. Проведення майстер-класів у роботі клубних закладів.

2.  Практикум для клубних та бібліотечних працівників  «Типова документація закладу культури».

травень

Драбівська дитяча музична школа

 

3.

1. Про надання державної статистичної звітності за рекомендованими формами за 2023 рік.     

2. Підведення підсумків роботи закладів культури та сільських бібліотек у 2023 році.

3.  Завдання щодо розвитку закладів культури у 2024 році.

грудень

Спеціалісти відділу освіти, культури, молоді та спорту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТОВАНОГО ПРАВА ГРОМАДЯН

НА ЗДОБУТТЯ ДОШКІЛЬНОЇ, БАЗОВОЇ ТА

 ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

 

Виконання     програм Набутівської сільської ради

№ з/п

 

Термін

Відповідальний з реалізації програми

1

Програма «Обдаровані  діти» 

2018-2023  р.

Шевченко О.О.

2

Програма розвитку фізичної культури і спорту

2021–2023 роки

Михайлюк Ю.О.

3

Програма національно – патріотичного виховання дітей та молоді

2021-2023 роки

Шевченко О.О.

4.

Програма розвитку культури

2022-2024р.

Михайлюк Ю.О.

5.

Програма розвитку футболу та фінансування місцевих футбольних команд Набутівської сільської ради на 2021-2023 роки

2021-2023 р.р.

Шевченко О.О.

6.

Програма відзначення професійних свят та проведення заходів в Набутівській сільській раді

2022-2025

Михайлюк Ю.О.

7.

Програма про зліт Добротворців.

2019-2023

Шевченко О.О.

8.

Програма про відзначення свят та проведення заходів

2022-2025

Михайлюк Ю.О.

 

 

 

 

 

ХІV. робота з обдарованОЮ молоддю

 

№ з/п

Зміст

Термін

Відповідальний

1

Проаналізувати річне планування  закладів загальної середньої освіти.

Серпень

Спеціалісти відділу освіти

2

Підготувати проект розпорядження «Про організацію роботи з обдарованими учнями у 2023-2024 н.р.»

Вересень

Спеціалісти відділу освіти

3

Консультування з   освітньої роботи, з виховної роботи вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.

Протягом року

Спеціалісти відділу освіти

4

Організація та проведення шкільного та районного туру Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

Жовтень-грудень

Спеціалісти відділу освіти

5

Підготувати проекти  розпоряджень:

- «Про проведення І-го та ІІ-го етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад»;

- «Про підсумки проведення ІІ-го етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад»

Жовтень

 

 

Січень

Спеціалісти відділу освіти

6

Організувати участь школярів у ІІІ-му етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

Січень-лютий

Спеціалісти відділу освіти

7

Підготувати проекти розпоряджень:

- «Про проведення І-го та ІІ-го етапів XХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика»;

 - «Про підсумки проведення ІІ-го етапу XХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика»

 

Жовтень

 

 

Листопад

Спеціалісти відділу освіти

8

Організувати участь у ІІІ-му етапі  XХІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика»

Грудень

Спеціалісти відділу освіти

9

Підготувати проекти розпоряджень:

-  «Про проведення ІІ (ТГ) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослід­ницьких робіт учнів-членів районного відділення Малої академії наук»;

- «Про підсумки проведення ІІ (ТГ) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів районного відділення Малої академії наук»

Вересень

Листопад Січень

Спеціалісти відділу освіти

10

Організувати участь школярів в ТГ та обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук

Січень-лютий

Спеціалісти відділу освіти

11

Підготувати проекти розпоряджень:

- «Про проведення 1-го та ІІ-го етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнів­ської та студентської молоді імені Тараса Шевченка»;

- «Про підсумки проведення 1-го та ІІ-го етапів Міжнародного мовно-літературного кон­курсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка».

 

Жовтень

 

 

 

Листопад

Спеціалісти відділу освіти

12

Організувати участь школярів  в ІІІ-му етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

Грудень

Спеціалісти відділу освіти

13

Організувати участь школярів у Всеукраїнських учнівських Інтернет -олімпіадах з базових дисциплін.

Червень-липень (1-й тур), липень -вересень (ІІ-й тур)

Спеціалісти відділу освіти

14

Організувати участь школярів у різноманітних учнівських інтелектуальних конкурсах, тур­нірах, змаганнях тощо.

Протягом року

Спеціалісти відділу освіти

15

Поновлення банку даних «Обдаровані й талановиті діти».

Вересень-травень

Спеціалісти відділу освіти

16

Проведення інструктивних нарад для директорів, заступників директорів з НВР з питань вивчення умов проведення та науково-методичного супроводу проведення І, II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін

Жовтень

Спеціалісти відділу освіти

17

Моніторинг результативності участі школярів у II, III етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін, конкурсах, турнірах тощо

Квітень-травень

Спеціалісти відділу освіти

 

 

 

 

ХV. ОСНОВНІ ЗАХОДИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ,

КУЛЬТУРИ

 МОЛОДІ ТА СПОРТУ

 

15.1.  Індивідуальні консультації

з керівниками освітніх закладів у веденні ділової документації

 

 

№ з/п

Назва закладу освіти

Дата

Відповідальний

1.

Драбівська гімназія

Лютий 2023

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

2.

Авторський О.А.Захаренка ліцей

Грудень 2023

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

3.

Драбівська дитяча музична школа

Жовтень 2023

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

4.

Нетеребська гімназія

березень

2023

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

5.

Деренковецька гімназія

листопад

2023

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

 

 

15.2.  Перелік рекомендованих основних організаційно-масових, ювілейних заходів в закладах освіти,

проведення яких здійснюється за участі 

відділу освіти, культури, молоді та спорту

 

Січень

№п/п

Назва заходу

термін

відповідальні

1.

Заходи з нагоди  Дня  Соборності України.

22.01.2023

Шевченко О.О

2.

Заходи до Дня пам’яті Крут.

29.01.2023

Шевченко О.О.

3.

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

27.01.2023

Шевченко О.О.

Лютий

1.

Заходи до Міжнародного дня рідної мови .

21.02.2023

Шевченко О.О.

2.

День безпечного Інтернету

05.02.2023

Шевченко О.О.

3.

Фінал обласного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2023».

Лютий

Михайлюк Ю.О

4.

 День Героїв «Небесної сотні».

20.02.2023

Шевченко О.О.

5.

День державного герба України.

 

19.02.2023

Шевченко О.О.

6.

Місячник героїко-патріотичного виховання

Лютий

Шевченко О.О.

Березень

1.

Святкові заходи з нагоди Міжнародного жіночого дня. (за умови закінчення вонного стану)

07.03.2023

Михайлюк Ю.О.

2.

Тиждень  дитячої книги.

20.03-24.03.2023

Шевченко О.О.

3.

Відзначення роковин  від дня народження Т.Г.Шевченка .

До 09.03.2022

Шевченко О.О.

4.

 Огляд - конкурс художньої творчості «Мистецький дивограй Черкащини» (за умови закінчення воєнного стану))

Протягом місяця

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

5.

   Міжшкільна виставка педагогічних   технологій «Інноваційний пошук освітян Черкащини»

Березень,

2022

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

Квітень

1.

Заходи, приурочені Дню Чорнобильської  трагедії.

26.04.2023

Шевченко О.О.

2.

Заходи в рамках Тижня охорони праці з нагоди Всесвітнього дня охорони праці.

24.04-28.04.2023

Михайлюк Ю.О.

3.

Участь в обласній  виставці педагогічних технологій  «Інноваційний пошук освітян Черкащини – 2023» За умови проведення)

17.04-21.04.2023

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

 

4.

Участь в   обласному огляді-конкурсі художньої творчості «Мистецький диво- грай Черкащини».(за умови закінчення воєнного стану))

Квітень

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

 

5.

Всесвітній день охорони праці.

28.04.2023

Михайлюк Ю.О.

7.

Міжшкільна військо-патріотична гра «Джура».(за умови закінчення воєнного стану)

квітень

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

Травень

1.

 Заходи, приурочені річниці перемоги  над нацизмом у Другій світовій війні.

 

08.05.-12.05.2023

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

 

2.

Святкові заходи до Дня  матері

 та  Міжнародного Дня сім’ї.

14.05.

15.05.2023

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

3.

Свято Добротворення.(за умови закінчення воєнного стану)

 

Травень,2023

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

4.

Військово - польові збори  старшокласників. (за умови закінчення воєнного стану)

До 21.05.2023

Михайлюк Ю.О.

5.

Проведення державної підсумкової атестації учнів 4- их класів.

Травень,2023

Шевченко О.О.

6.

Зустріч голови  сільської ради з учнями-переможцями Всеукраїнських та обласних олімпіад, конкурсів, змагань.

До 25.05.2023

(за наявності переможців)

Михайлюк Ю.О.

7.

Останній  дзвінок.

31.05.2023

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

8.

Випускні  вечори

 Червень-липень

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

9.

Медичні огляди  працівників пришкільних таборів відпочинку з денним перебуванням дітей.

До 20.05.2023

Михайлюк Ю.О.

 

10.

Заходи до дня Вишиванки.

16.05.2023

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О..

Червень

1.

 Заходи з нагоди  Міжнародного Дня захисту дітей.

01.06.2023

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

 

2.

Проведення державної підсумкової атестації учнів 9- их класів

Червень

Михайлюк Ю.О.

 

3.

Організація   екскурсій учнів  по області та за її межами.(за умови закінчення воєнного стану)

Червень

Адміністрація ЗЗСО

4.

Направлення дітей   закладів освіти  в оздоровчі  табори області. (за умови закінчення воєнного стану)

Червень

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

 

6.

Участь у заходах, приурочених Дню скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в  Україні .

22.06.2023

Шевченко О.О.

 

7.

Участь у  заходах з нагоди  Дня Конституції України та Дня молоді

28.06.2023

Шевченко О.О.

 

 

                                                      ЛИПЕНЬ

1.

Прогнозування потреби та постійний аналіз стану забезпечення  закладів загальної середньої освіти педагогічними кадрами.

 

Липень,

2023

 

Михайлюк Ю.О.

 

2.

Аналіз виконання Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення»

      До

 20.07.2023

 

Михайлюк  Ю.О.

3.

Підготовка закладів освіти до нового навчального року.

    Липень,

       2023

 

Михайлюк  Ю.О.

 

 

СЕРПЕНЬ

1.

Огляд готовності закладів загальної середньої  освіти до  роботи в 2023-2024  навчальному році (згідно графіка)

21.08-25.08.2023

Михайлюк Ю.О.

 

2.

Участь у  заходах, приурочених Дню Державного прапора України.

23.08.2023

Михайлюк Ю.О.,

Шевченко О.О.

3.

Участь у заходах з нагоди  Дня Незалежності України.

24.08.2023

Михайлюк Ю.О.,

Шевченко О.О.

4.

 Конференція педагогічних працівників.

 26.08.2023

Михайлюк Ю.О.,

Шевченко О.О.

 

ВЕРЕСЕНЬ

1.

 Заходи до Дня знань.

01.09.2023

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

 

2.

День фізичної культури і спорту.

07.09.2023

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

 

3.

День відкритих дверей в мистецькій школі.

Вересень

Михайлюк Ю.О.

 

4.

Рейд – огляд «Увага! Діти на дорозі!»

Вересень, жовтень

Шевченко О.О.

5.

Заходи з нагоди Дня партизанської слави.

22.09.2023

Шевченко О.О.

6.

Заходи до Дня туризму .

27.09.2023

Шевченко О.О.

7.

Заходи  до Всеукраїнського Дня довкілля.

27.09.2023

Михайлюк Ю.О.

 

8.

Заходи з нагоди Дня юного натураліста.

29.09.2023

Михайлюк Ю.О.

 

9.

 Заходи з нагоди Всеукраїнського  Дня  бібліотек.

30.09.2023

 

Михайлюк Ю.О.

 

Жовтень

1.

Заходи з нагоди Міжнародного дня музики.

03.10.2023

Шевченко О.О.

2.

Акції волонтерських загонів до Міжнародного дня людей похилого віку

03.10.2023

Шевченко О.О.

3.

Святкові заходи  з нагоди Дня працівників освіти.

30.09.2023

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

 

4.

Заходи до Дня захисника України.

До 14.10.2023

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О

5.

Проведення місячника людей похилого віку. Акція  «Милосердя».

Протягом місяця

Михайлюк Ю.О.

6.

Тиждень правової освіти.

16.10- 20.10.2023

Шевченко О.О.

 

ЛИСТОПАД

1.

Проведення благодійної акції

«Подарунок другу». Виготовлення іграшок-сувенірів для дітей з інвалідністю.

Протягом місяця

Шевченко О.О.

 

2.

День української писемності та мови

09.11.2023

Шевченко О.О.

3.

Всесвітній День дитини.

20.11.2023

Шевченко О.О.

 

4.

День пам'яті жертв голодомору.

28.11.2023

Шевченко О.О.

 

5.

Проведення І, ІІ етапів  Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика

Протягом місяця

Михайлюк Ю.О.

6.

І   етап   Всеукраїнського   конкурсу «Вчитель року -2023»

Листопад

Михайлюк Ю.О.

 

7.

ІІ етап Міжнародного мовно – літературного  конкурсу імені Т.Г.Шевченка

Листопад

Михайлюк Ю.О.

8.

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося ж, брати мої!»

Листопад

Михайлюк Ю.О.

Грудень

1.

Предметні олімпіади .

Протягом місяця

Михайлюк Ю.О.

2.

Міжшкільні змагання з волейболу та баскетболу.(за умови закінчення воєнного стану)

Протягом місяця

Шевченко О.О.

3.

Проведення в закладах освіти заходів до Міжнародного  дня людей з інвалідністю.

02.12.2023

Михайлюк Ю.О.

 

4.

Міжнародний день прав людини.

10.12.2023

Шевченко О.О.

 

6.

ІІІ етап Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика

грудень

Михайлюк Ю.О.

7.

Відзначення Дня Святого Миколая.

19.12.2023

Михайлюк Ю.О.

 

8.

Новорічні свята для учнів закладів загальної середньої освіти та дошкільних груп.( за умови закінчення воєнного стану)

25.12.2023

 

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

Адміністрації ЗЗСО

9.

ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося ж, брати мої!»

Грудень

Михайлюк Ю.О.

 

               

 

 

 

15.3.Заходи з фізичної культури і спорту,

які будуть проводитись за умови закінчення воєнного стану

 

Місце проведення

Назва заходу

Дата проведення

Відповідальний

с.Нетеребка

Змагання з баскетболу між шкільними командами.

Лютий, 2023 року

Задорожній В.В.

с. Драбівка

Турнір з міні-  футболу між учнівськими командами закладів загальної середньої освіти громади.

 Квітень,

 2023 року

Корнієнко О.О.

       

с. Деренковець

Змагання з волейболу між сільськими командами громади.

Травень,

 2023 року

Дьолог Р.П.

с. Нетеребка

Змагання з волейболу між шкільними командами громади.

Листопад,

 2023 року

Задорожній В.В.

с. Деренковець

Змагання з настільного тенісу серед учнівських команд громади.

 Жовтень,

 2023 року

Дьолог Р.П.

с. Нетеребка

Змагання з волейболу між педагогічними працівниками закладів загальної середньої освіти громади.

 Лютий,

 2023 року

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

Задорожній В.В.

с. Сахнівка

 

Змагання з шахів та шашок серед учнів закладів загальної середньої освіти.

 Жовтень 2023 року

Мариненко Н.В.

Ященко М.І.

с.Деренковець

 

с.Сахнівка

День спорту для учнів 1-4 кл.

 

День спорту для учнів 5-11 кл

Вересень

2023 року

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

Дьолог Р.П.

Ященко М.І.

Корнієнко О.О.

Задорожній В.В.

 

 

15.4.  Перелік рекомендованих основних організаційно-масових заходів

в закладах культури,

проведення яких здійснюється за участі

відділу освіти, культури, молоді та спорту

 

СІЧЕНЬ 2023

1.

Народознавча мандрівка «Калейдоскоп Різдвяних свят», фольклорні посиденьки «Святвечір Водохресний».

Директори СБК,

 завідуючі СК

2

Виставка літератури «Віночок народних свят»

Директори СБК,

 завідуючі СК

3.

Проведення свята Маланки

Директори СБК,

 завідуючі СК

4.

Фотовиставка та година історичних фактів, присвячена  Соборності України «Єднання заради Незалежності»

Директори СБК,

 завідуючі СК

5.

Година жалоби «Свіча Голокосту не згасне»

Директори СБК,

 завідуючі СК

6.

Експонування інформаційно-просвітницьких стендів про злочин Голодомору в закладах культури

Директори СБК,

 завідуючі СК

7.

 «Їх було усього 300» до Дня пам’яті Героїв Крут

Директори СБК,

 завідуючі СК

8.

Участь у підготовці і проведенні конкурсу читців «Шевченкові вершини»,  присвячених 208-й річниці з дня народження Т.Шевченка

Директори СБК,

 завідуючі СК

ЛЮТИЙ 2023

1.

Усний журнал «Майстри слова землі Черкаської» до Дня рідної мови, присвячений поетам Черкащини

Директори СБК,

 завідуючі СК

2.

Круглий стіл «Краща мова єднання - українська»

Директори СБК,

 завідуючі СК

3.

Заходи «На варті наших душ»,  присвячені вшануванню пам’яті Героїв Небесної  Сотні  

Директори СБК,

 завідуючі СК

4.

Заходи з відзначення визволення сіл Набутівської ОТГ від нацистів в Другій світовій війні

Директори СБК,

 завідуючі СК

 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 2023

1.

«Слово Кобзареве нам осяє путь» до Дня народження     Т. Г. Шевченка

Директори СБК,

 завідуючі СК

2.

Участь у святкуваннях Масляної неділі (за умови закінчення воєнного стану)

Директори СБК,

 завідуючі СК

3.

Тематичний концерт «Тонке мереживо жіночої душі», присвячений Міжнародному жіночому дню (за умови закінчення воєнного стану)

Директори СБК,

 завідуючі СК

4.

Участь в обласному конкурсі читців «Шевченкові вершини»,  присвячених 208-й річниці з дня народження Т.Шевченка

Директори СБК,

 завідуючі СК

5.

Літературно-музична композиція «Подорож країною поезії»  до Всесвітнього дня поезії

Директори СБК,

 завідуючі СК

 

 

 

КВІТЕНЬ 2023

1.

Засідання клубів за інтересами до дня гумору, читання гуморесок  (за умови закінчення воєнного стану)

Директори СБК,

 завідуючі СК

2.

Інформаційна година та тематична поличка «НАТО» до Дня створення НАТО

Директори СБК,

 завідуючі СК

3.

Засідання клубів любителів декоративно-прикладного мистецтва з великодніми майстер-класами до Великодніх свят

Директори СБК,

 завідуючі СК

4.

Тематична поличка та фотовиставка «Крізь тернії до зірок…» до Всесвітнього дня авіації та космонавтики

Директори СБК,

 завідуючі СК

5.

Екологічна акція «Довкілля без сміття» до Дня довкілля

Директори СБК,

 завідуючі СК

6.

Година пам’яті та фотовиставка «Гірчить Чорнобиль крізь роки» до Міжнародного дня пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф

Директори СБК,

 завідуючі СК

7.

Показ документальних фільмів до Міжнародного дня пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф.

Директори СБК,

 завідуючі СК

 

 

 

ТРАВЕНЬ 2023

1.

Бесіди для дітей «Шляхами Перемоги», присвячені 78-ї річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Директори СБК,

 завідуючі СК

2.

Мітинги, присвячені 78-й річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (за умови закінчення воєнного стану)

Директори СБК,

 завідуючі СК

3.

Участь в обласному святі « Воістину небесна і свята» (за умови закінчення воєнного стану)

Директори СБК,

 завідуючі СК

4.

Тематична виставка "Європа без кордонів" до Дня Європи

Директори СБК,

 завідуючі СК

5.

Вікторина «Слава вам, азбуки нашої творці», присвячена Дню слов’янської письменності і культури

Директори СБК,

 завідуючі СК

 

 

 

ЧЕРВЕНЬ 2023

1.

Заходи до Дня захисту дітей

Директори СБК,

 завідуючі СК

2.

Виставка дитячих робіт з декоративно-прикладного мистецтва, присвячена Дню захисту дітей

 

Директори СБК,

 завідуючі СК

3.

Мітинг «Пам’ять помножена на роки»

до Дня скорботи і вшанування пам′яті жертв війни в Україні

Директори СБК,

 завідуючі СК

4.

Мультимедійна година «Наркоманія-шлях в нікуди» до Міжнародного дня боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім незаконним обігом

Директори СБК,

 завідуючі СК

5.

Проведення заходів “Літній вернісаж”, присвячених Дню Конституції України, Дню молоді.

Директори СБК,

 завідуючі СК

 

 

 

ЛИПЕНЬ 2023

1.

Методичне забезпечення, участь у підготовці і проведенні святкування Івана Купала в закладах культури «Ой, на Івана нічка мала» (за умови закінчення воєнного стану)

Директори СБК,

 завідуючі СК

2.

Заходи до  українського дня родини «Ти і я – одна сім’я»

Директори СБК,

 завідуючі СК

3.

Бесіда до Хрещення Київської Русі-України та  до Дня пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира — хрестителя Київської Русі

Директори СБК,

 завідуючі СК

 

 

 

СЕРПЕНЬ 2023

1.

Концертно-розважальна програма «Молодь України» до Міжнародного дня молоді (за умови закінчення воєнного стану)

Директори СБК,

 завідуючі СК

2.

Заходи до Дня Державного Прапора України,  Дня незалежності України 

Директори СБК,

 завідуючі СК

3.

Участь у обласній  культурно-мистецькій акції «З Україною в серці» до Дня Незалежності України

Директори СБК,

 завідуючі СК

4.

Заходи з нагоди святкування Дня Державного Прапора України «Жовто-синій прапор волі»

Директори СБК,

 завідуючі СК

 

 

 

СЕРПЕНЬ-ЖОВТЕНЬ 2023

1

Святкування Днів сіл Набутівської ОТГ (за умови закінчення воєнного стану)

Директори СБК,

 завідуючі СК

 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 2023

1.

Тематичні виставки літератури «Початок, закінчення Другої Світової війни»

Директори СБК,

 завідуючі СК

2.

Тематичні заходи  «Фашизм не має національності»  до Міжнародного дня пам’яті жертв фашизму

Директори СБК,

 завідуючі СК

3.

Тематична виставка «Злочини проти людяності», присвячена трагедії Бабиного Яру, «Вічна пам`ять жертвам Бабиного Яру»

Директори СБК,

 завідуючі СК

4.

 «Мир потрібен як життя!» до Дня миру

Директори СБК,

 завідуючі СК

 

 

 

ЖОВТЕНЬ 2023

1.

Заходи до Міжнародного дня людей похилого віку

Директори СБК,

 завідуючі СК

2.

Заходи до Дня вчителя в Набутівській ОТГ

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

3.

Методичне і практичне забезпечення тематичних заходів до Дня українського козацтва та Дня захисника України «Нескорена сила роду козацького»

Директори СБК,

 завідуючі СК

4.

Тематичний захід  «Ми відповідаємо за тих, кого приручили», акція «Нагодуй тварину» до Всесвітнього дня тварин

Директори СБК,

 завідуючі СК

5.

Бесіда «Україна-НАТО - перспективи взаємодій» до Міжнародного дня ООН

Директори СБК,

 завідуючі СК

6.

Мітинги до 78-річниці визволення України від фашистських загарбників

 

Директори СБК,

 завідуючі СК

 

 

 

ЛИСТОПАД 2023

1.

Концерт «Диво калинове», присвячений Всеукраїнському дню працівників культури та аматорів народного мистецтва

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

2.

Заходи до Дня української писемності та мови

Директори СБК,

 завідуючі СК

3.

Заходи  до Дня працівників сільського господарства «З землі наше коріння»

Директори СБК,

 завідуючі СК

4.

Тематичний показ документальних фільмів, патріотизму та мужності громадян, які восени 2004 та у листопаді 2013 – лютому 2014 р. повстали на захист демократичних цінностей

 

Директори СБК,

 завідуючі СК

5.

Захід «Голодомор – чорна сповідь моєї Вітчизни», присвячений  Дню пам’яті жертв голодоморів

Директори СБК,

 завідуючі СК

 

 

 

ГРУДЕНЬ 2023

1.

Круглий стіл «Не дай СНІДу шансу» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом

Директори СБК,

 завідуючі СК

2.

Бесіда «Щоб не згасла надія …» до Міжнародного дня осіб з інвалідністю в Україні

Директори СБК,

 завідуючі СК

3.

Тематичний захід  «На варті Вітчизни» до Дня Збройних Сил України

Директори СБК,

 завідуючі СК

4.

Заходи до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Директори СБК,

 завідуючі СК

5.

Урочисті привітання до Дня місцевого самоврядування (за умови закінчення воєнного стану)

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

6.

Заходи «По країні з краю в край Святий ходить Миколай (методична і практична допомога організації і проведенні тематичних заходів до Дня Святого Миколая)

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

7.

Цикл Новорічних заходів:

 • конкурсно-розважальна програма для дітей «Любий, отче Миколаю, ти до нас прийди із раю » до Дня Святого Миколая,
 • тематичний захід «Чудеса в Новорічну ніч!» до Нового Року,

(за умови закінчення воєнного стану)

Директори СБК,

 завідуючі СК

 

 

 

ПРОТЯГОМ РОКУ

1.

Сприяння участі творчих колективів у всеукраїнських, обласних фестивалях та конкурсах

Відділ освіти, культури, молоді та спорту

 

15.5. Відзначення професійних свят у громаді

(за умови закінчення воєнного стану)

 

Місце проведення

Назва свята

Дата проведення

Відповідальні

с.Сахнівка

День медичного працівника

18.06.2023

 Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

Якубенко О.С.

с.Деренковець

День працівників культури

06.11.2023

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

Соловей В.В.

с. Драбівка

День працівників самоврядування

06.12.2023

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

Таран А.В.

с.Набутів

День вчителя

29.09.2023

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

Савченко Ю.П.

с.Нетеребка

День працівників сільського господарства

листопад 2023

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

Піль В.В.

 

XVІ. РОБОТА З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УМОВ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

 

п/п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний за виконання

 

Січень

 

 

1.

Провести роз’яснювальну роботу серед учасників освітнього  процесу щодо правил поведінки під час новорічних святкувань.

До 02.01.2023

Адміністрації закладів загальної середньої освіти

2.

Розробити норми споживання енергоносіїв для закладів загальної середньої освіти.

До 30.01.2023

бухгалтерія

 

Лютий

 

 

1.

Затвердити План першочергових заходів з профілактики травматизму невиробничого характеру на 2023 рік.

До 25.02.2023

Шевченко О.О.,
керівники освітніх закладів

 

Березень

 

 

1.

Організувати роботу  закладів загальної середньої освіти щодо забезпечення безпеки життєдіяльності під час весняних канікул, окрему увагу звернути на дотримання правил електробезпеки у побуті.

До 15.03.2023

Михайлюк Ю.О.,

Адміністрації закладів загальної середньої освіти.

2.

Здійснювати контроль за створенням безпечних умов перевезення організованих груп дітей автомобільним транспортом за межі району та області.

постійно

Адміністрації закладів загальної середньої освіти.

 

Квітень

 

 

1.

Забезпечити проведення Дня цивільного захисту та об’єктового тренування у закладах   загальної середньої освіти.

До

10.04.2023

Керівники закладів загальної середньої освіти.

2.

Проводити роботу щодо підготовки опалювальних систем закладів освіти та культури  до роботи в осінньо-зимовий період на 2023-2024 н.р

З 15.04.2023

до 01.09.2023

 Виконавчий комітет,

Михайлюк Ю.О.

 

3.

 

Організувати заходи в рамках Тижня охорони праці з нагоди Всесвітнього дня охорони праці

До 28.04.2023

Адміністрації закладів загальної середньої освіти

 

Травень

 

 

1.

Вжити заходів щодо безпечного проведення свята  останнього дзвоника, випускного вечора.

До

15.06.2023

Адміністрації закладів загальної середньої освіти

2.

Семінар – нарада для  організаторів літнього відпочинку учнів з питань організації безпечної роботи в таборах відпочинку та оздоровлення системи освіти.

(за умови закінчення воєнного стану)

До 19.05.2023

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.

 

3.

Організувати роботу закладів загальної середньої освіти з питань забезпечення збереження життя і здоров’я дітей у літній період.

До 19.05.2023

Михайлюк Ю.О.

Шевченко О.О.,

Адміністрації закладів загальної середньої освіти 

4.

Організувати проведення Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності в закладах  загальної  середньої освіти.

До 28.05.2023

Адміністрації закладів загальної середньої освіти

 

Червень

 

 

1.

Здійснювати постійну  перевірку охорони праці та безпеки  життєдіяльності з питань організації безпечної роботи в таборах відпочинку . (за умови закінчення воєнного стану)

Під час роботи таборів відпочинку

 Адміністрації закладів загальної середньої освіти

 

Серпень

 

 

1.

Здійснити моніторинг щодо підготовки закладів загальної середньої освіти до нового навчального року, забезпечення виконання вимог з охорони праці.