Для проведення державної реєстрації необхідно надати державному реєстратору:

- паспорт: Фотокартка в паспорті має бути вклеєна при досягненні 25 -та 45 - років, інакше паспорт вважається недійсним;

- рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки у власність;

- витяг з Державного земельного кадастру (у випадках, передбачених Законом);

           - квитанцію про сплату адміністративного збору за державну реєстрацію прав.

Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку подається в разі, коли в документах, що подаються для державної реєстрації права власності на цю земельну ділянку, відсутні відомості про її кадастровий номер, а також у разі, коли в результаті доступу до Державного земельного кадастру державним реєстратором встановлено відсутність відомостей про відповідну земельну ділянку.

Відповідно до ч.І ст.37 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду.

При Головному територіальному управлінні юстиції у Черкаській області діє Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, тому скарги подати або надіслати за адресою: бульвар. Шевченка, 185, м. Черкаси, 18001

Діяльність Комісії здійснюється виключно на безоплатній основі, що є відмінним від оскарження наведених дій в судовому порядку, де необхідно сплачувати судовий збір.