Набутівська сільська рада оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади

- директора Авторської ОА.Захаренка середньої загальноосвітньої школи с.Сахнівка

Адреса закладу освіти: 19424 вул. Героїв Майдану, буд.271 с.Сахнівка

Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл.

 

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду:

 • громадянство України;
 • вища  освіта на рівні спеціаліста або магістра;
 • стаж педагогічної роботи не менше трьох  років;
 • вільне володіння державною мовою;
 • комп’ютерна грамотність;
 • високі моральні якості;
 • стан здоров’я.

Необхідні документи:

 • мотиваційний лист (укладений у довільній формі);
 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію або резюме (за вибором сучасника конкурсу);
 • копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти;
 • дві фотокартки розміром 4*6.

     Копії зазначених документів повинні бути  завірені  відповідно до вимог чинного законодавства.

Документи приймаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії.

 Термін подання документів 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

  Звертатися за адресою: вул. Центральна 7 А , с.Драбівка  Корсунь-Шевченківський район, відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Набутівської сільської ради.

Уповноважена особа Шевченко Ольга Олексіївна, тел.0988364443

nabutiv_osvita@ukr.net

 

Перелік питань,

зразок ситуаційного завдання та критерії оцінювання знання законодавства та професійних компетентностей учасників конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти

 

Перелік питань

для оцінювання знання законодавства та професійних компетентностей учасників конкурсного відбору на посаду керівника Авторської О.А.Захаренка середньої загальноосвітньої школи с.Сахнівка

 

1. Реалізація державної мовної політики у закладах освіти, мова освіти.

2. Використання державних символів України у закладах освіти.

3. Реалізація конституційного права громадян на звернення у закладах освіти.

4. Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями, релігійними організаціями, громадськими організаціями.

5. Заходи щодо попередження проявів корупції у закладах освіти.

6. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.

7. Освіта осіб з особливими освітніми потребами, інклюзивне навчання.

8. Повноваження керівника закладу освіти.

9. Інституційний аудит та громадська акредитація закладу освіти.

10. Реалізація конституційного права на працю у закладах освіти. Вимоги до осіб, які беруть участь в освітньому процесі. Атестація та сертифікація педагогічних працівників.

11. Громадське самоврядування та державно-громадське управління у сфері освіти. Громадський нагляд (контроль) у сфері освіти.

12.Фінансово-господарська діяльність закладів освіти. Порядок залучення позабюджетних коштів.

13. Проектна діяльність закладів освіти.

14. Основні положення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року.

15. Планування в управлінській діяльності керівника.

16. Мотивування та стимулювання персоналу в професійній діяльності керівника закладу освіти.

17. Контрольно-аналітична діяльність закладу освіти.

18. Інклюзивна освіта.

19. Особистість керівника закладу освіти. Стилі управління.

20. Виховна робота у закладі освіти.

21.Структура освіти.

22. Сертифікація педагогічних працівників.

23. Права та обов’язки здобувачів освіти .

24. Структура НУШ.

25. Структура освіти. Складники та рівні освіти.

26. Освітній простір Нової української школи, його осередки.

27.Територіальна доступність повної загальної середньої освіти, згідно Закону України.

28. Мета Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа на період до 2029 року».

29.Органи управління у сфері освіти.

30. Освітній простір Нової української школи, його осередки.

31. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти.

32. Формула НУШ.

33.10 ключових компетентностей для Нової української школи.

34. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу згідно Закону України «Про освіту».

 

 

Зразок ситуаційного завдання

для оцінювання знання законодавства та професійних компетентностей учасників конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти

 

 1. До закладу освіти звернулись представники громадської організації «Весна» з пропозицією провести виховні години для учнів 5-7 класів на тему протидії булінгу. Ваші дії.
 2. Батьківський комітет класу (групи) звернувся з пропозицією зрізати ялину, що росте на території закладу, та розмістити на цьому місці дитячий майданчик, який пропонують виготовити за власні кошти. Порядок дій керівника.
 3.    Учні збиралися втікти з додаткового уроку, причо­му директору школи  потрапила до рук записка, у якій вони домовляються піти з уроку й не дуже добре відгуку­ються про вчителя.

    Що робити  директору школи?

 

 

 

Критерії оцінювання письмової відповіді на запитання щодо

знання законодавства та професійних компетентностей учасників конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти

 

Оцінювання письмових відповідей здійснюється за 5-бальною шкалою, де

5 балів – питання розкрите повністю, відповідь обгрунтована, містить приклади, вказані нормативно-правові акти, що регулюють дане питання 

4 бали – питання розкрите повністю, правильно

3 бали – питання розкрите частково, відповідь не містить грубих помилок, що стосуються нормативно-правових актів

2 бали – питання розкрите частково, є помилки, що стосуються нормативно-правових актів

1 бал – надана відповідь не розкриває суті питання

0 балів – відповідь не надана, надана неправильна відповідь

 

Критерії оцінювання ситуаційного завдання щодо перевірки

знання законодавства та професійних компетентностей учасників конкурсного відбору на посаду керівника закладу освіти

 

Оцінювання письмових відповідей здійснюється за 3-бальною шкалою, де

3 бали – ситуація розв’язана у межах вимог чинних нормативно-правових актів без можливого розвитку конфліктної ситуації;

2 бали – ситуація розв’язана, проте учасник демонструє незнання окремих нормативно-правових актів, що стосуються ситуації. Розвиток конфліктної ситуації не передбачається;

1 бал – хід розв’язання ситуації спонукає до розвитку конфлікту, є ознаки порушення нормативно-правових актів;

0 балів – учасник не орієнтується у можливих шляхах розвитку конфліктної ситуації.

 

Критерії оцінювання відкритої публічної презентації перспективного плану розвитку закладу учасників конкурсного відбору на посаду

керівника закладу освіти

 

Оцінювання відкритої публічної презентації здійснюється за такими критеріями від 1 до 5 балів за ступенем вираженості:

 • наявність чітко сформульованої мети та завдань розвитку закладу;
 • наявність чітко вираженого терміну реалізації завдань та їх досягнення;
 • наявність аналізу сучасного стану закладу за зовнішніми ознаками (інформація, що стосується інформаційної відкритості закладу та розміщена на сайті закладу), визначення наявних проблем;
 • реалістичність мети та поставлених завдань, використовуваних ресурсів;
 • відповідність мети та завдань державній політиці у галузі освіти, чинним програмам розвитку галузі освіти, освітнім запитам громади;
 • новизна, використання інноваційних методів та прийомів в управлінській діяльності;
 • залучення колективу до інноваційної діяльності, участі у проектах тощо;
 • переваги обраного шляху розвитку закладу.

Презентації, виконані будь-якою мовою, крім української, оцінюються як такі, що не відповідають вимогам – 0 балів.