Відповідно до частини 2 статті 13 Закону України «Про соціальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 200 «Про затвердження Положення про конкурсну комісію, умови та проведення конкурсу на зайняття посади керівника надавача соціальних послуг державного/комунального сектору», Набутівська сільська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора КЗ «Центр надання соціальних послуг Набутівської сільської ради Черкаського району Черкаської області» (далі Центр).

Найменування Центру: Комунальний Заклад «Центр надання соціальних послуг Набутівської сільської ради Черкаського району Черкаської області».

Місцезнаходження: 19425, Черкаська область, Черкаський район,

с. Набутів, вул. Центральна, 190/1.

Основними напрямками діяльності Центру є:

Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення та надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин.

Умови оплати праці: посадовий оклад, доплати і надбавки - згідно з чинним законодавством.

Прийом документів від претендентів здійснюється з 08.00 години 25   листопада 2021 року до 17.00 години 09 грудня за адресою: вул. Центральна 190/1, с. Набутів.

Для участі в конкурсі претендент особисто подає та /або надсилає електронною поштою такі документи:

заяву про участь у конкурсі за визначеною формою;

-мотиваційний лист, складений у довільній формі;

-належним чином завірені копії документа, що посвідчує особу, документа про освіту, трудової книжки або інших документів, що засвідчують досвід роботи;

-автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

-довідку про відсутність судимості;

-перспективний план розвитку КЗ «Центр надання соціальних послуг Набутівської сільської ради Черкаського району Черкаської області».

Крім зазначених документів, претендент може додатково подавати документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо). У разі подання заяви та документів, передбачених цим пунктом, лише електронною поштою, претендент, до проходження перевірки на знання норм відповідного законодавства України, додатково подає власноручно підписану заяву. Кваліфікаційні вимоги до претендентів: вища освіта другого рівня за ступенем магістра та спеціальністю відповідної галузі знань; стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах нижчого рівня – не менше 5 років.

Конкурс відбудеться у приміщенні Набутівської сільської ради за адресою: вул. Центральна 190/1, с. Набутів.

Відповідальна особа за надання інформації про конкурс та прийняття документів  начальник загального відділу Набутівської сільської ради Черепин Н. В.

Електронна пошта: nabutiv-rada@ukr.net, телефон для довідок: (04735)99444.

ПОВІДОМЛЕННЯ