_____________________________________________

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Реєстру, не зазначається суб’єктом господарювання)

____________202212610173_________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ
 про початок громадського обговорення звіту
 з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

 

1. Планована діяльність

Філія «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ» (раніше ДП «Корсунь-Шевченківське лісове господарство») здійснює використання лісових ресурсів в порядку проведення суцільних санітарних рубок.

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

Планована діяльність здійснюється на території лісового фонду Філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» структурних підрозділів Кумейківського, Таганчанського, Яснозірського, Канівського, Михайлівського, Софіївського, Степанецького, Лисянського, Стеблівського лісництв. Лісові масиви розташовані в межах Черкаського та Звенигородського адміністративних районів Черкаської області.

Площа Філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство» складає
 66 916,7 га.

Проведення суцільних санітарних рубок на площі 108,5 га у відповідності до Акту поточного лісопатологічного обстеження від 28 жовтня 2022 року:

Лисянське лісництво – 10,0 га;

Канівське лісництво – 2,8 га;

Яснозірське лісництво – 26,2 га;

Кумейківське лісництво – 2,7 га;

Михайлівське лісництво – 15,5 га;

Степанецьке лісництво – 30,1 га;

Софіївське лісництво – 10,8 га;

Стеблівське лісництво – 7,6 га;

Таганчанське лісництво – 2,8 га.

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

2. Суб’єкт господарювання

ФІЛІЯ «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» ДЕРЖАВНОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЛІСИ УКРАЇНИ» 

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові

код ЄДРПОУ 45101740

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код

або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті),

19400, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Уколова, б. 3;

e-mail: kor@lis.ck.ua

 місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця
 (поштовий інде
кс, адреса), контактний номер телефону)

3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде Висновок з оцінки впливу на довкілля

   (вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України 

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (СОVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період. 

Громадські слухання (перші) відбудуться __________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться ___________________________________

(зазначити дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

03035 м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, Департамент екологічної оцінки та контролю, тел./факс. (044) 206-31-40, 206-31-50 e-mail: OVD@mepr.gov.ua, контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна 

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності

(зазначити усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

__________________________________________________________________________________________

(зазначити іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними:

1. Черкаська районна адміністрація, 1 вул. В’ячеслава Чорновола, 157, місто Черкаси, 18003; тел. (0472) 643-333, (04733) 2-00-60, e-mail: rdacherkassy348@gmail.com

Контактна  особа: Перший заступник голови Черкаської районної державної адміністрації  ХОМЕНКО Роман Миколайович (0472) 643-333.

2. Звенигородська районна державна адміністрація, 20202, Черкаська обл., Звенигородський р-н, м. Звенигородка, просп. Шевченка, 68; e-mail: cancelar@zvenrda.gov.ua

Контактна  особа: Голова - Піковський Юрій Миколайович; тел. 04740 2-10-66.

3. Контора Філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство», 19400, Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Корсунь-Шевченківський, вул. Уколова, б. 3; e-mail: kor@lis.ck.ua; 

Контактна особа: Головний лісничий Філії «Корсунь-Шевченківське лісове господарство»Марусіч Віталій Іванович (096) 940  95-05.

 (найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість

може ознайомитися з документами, контактна особа)