Детальний план території, частини території Набутівської сільської ради, за межами населеного пункту с. Бровахи, Набутівської сільської ради Черкаського району, Черкаської області, під розміщення виробництва

 

Замовник: Набутівська сільська рада (код ЄДРПОУ 41063219) - Черкаська обл., Черкаський (Корсунь-Шевченківський) район, с. Набутів, вул. Центральна, буд. 190/1, тел.: 04733599444; E-mail: nabutiv-rada@ukr.net.

 

Виконавець: ТОВ «Екологічний центр поводження з небезпечними відходами та промислової технології»: 18002, м. Черкаси, вул. Святотроїцька, 102/1, код ЄДРПОУ 37715319.

 

вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території розробляється з метою зміни цільового призначення існуючої земельної ділянки з кадастровим номером 7122580500:04:001:0472, площею 0,20 га, із цільового призначення 01.08. Для сінокосіння і випасання худоби на цільове призначення 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Також детальний план території розробляється з метою видачі містобудівних умов та обмежень для проектування об’єктів будівництва. В межах земельної ділянки, передбачається нове будівництво основних будівель - адміністративно-побутового корпусу, двох складів для готової продукції та додаткових споруд - септика побутових стоків, очисних споруд дощових і талих вод, майданчика для встановлення ємностей для води, майданчика для встановлення контейнерів для сміття , місце відпочинку для працівників, навіс для велосипедів.

Прилегла територія залишається без зміни функціонального призначення та використовується згідно свого цільового призначення.

Детальним планом території розглядається сформована земельна ділянка, кадастровий номер 7122580500:04:001:0472, яка розташована за межами населеного пунктів Набутівської територіальної громади, в адміністративних межах Бровахівської сільської ради. Відповідно до Договору оренди від 11.03.2016року перебуває в оренді. В межах земельної ділянки розташовані: господарська будівля, навіс, два металевих вагончики (битовки), піролізні печі – шість печей об’ємом по 20м3 кожна та чотири печі об’ємом  по 10м3 кожна, для виготовлення активованого вугілля. Потужність виробництва становить 45тон на місяць.

Проектні рішення прийняті відповідно до чинного законодавства України в галузі містобудування та державних будівельних норм : Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»; Земельного Кодексу України ; ДБН 5.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій"; «Державним санітарним правилам планування та забудови населених пунктів», затверджених наказом Міністерства охорони здоров 'я України від 19 червня 1996 р. № 173; ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні».

У відповідності до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності », детальний план території (ДПТ) - одночасно містобудівна документація на місцевому рівні та землевпорядна документація , що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Детальний план території розробляється за рішенням відповідної сільської , селищної, міської ради з метою визначення планувальної організації , просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини території , призначеної для комплексної забудови чи реконструкції та підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку визначеному Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку".

Детальний план території одночасно з його затвердженням стає невід 'ємною складовою генерального плану населеного пункту або комплексного плану.

 

 

Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Умови для реалізації видів діяльності та об’єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються детальним планом відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Відповідно до ст.3  Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», діяльність щодо планованої діяльності (зміна цільового призначення земель сільськогосподарського призначення ), належить  до другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, згідно підпункту 3 пункту 2 частини 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

 

Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

- забруднення атмосферного повітря від роботи технологічного обладнання – шість печей об’ємом по 20м3 кожна та чотири печі об’ємом  по 10м3 кожна;

- утворення  побутових і виробних  відходів,

- скиди стічних вод в відкриті водойми відсутні, водозабезпечення об’єкту здійснюється привозною водою, яка зберігається в ємкостях. Водовідведення дощових і талих вод здійснюється поверхневим методом в понижені місця з подальшим відведенням у зелені зони.

б)           для територій з природоохоронним статусом: Об’єкти природно-заповідного фонду та їх охоронні зони поблизу території детального плану та в зоні впливу його - відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Будь які ймовірні транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення від ведення господарської діяльності на об’єкті -  відсутні.

 

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Розгляд виправданих альтернатив проектних рішень відбувається в процесі розробки документу державного планування.

 Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування ситуації у випадку  не затвердження та не реалізації проєктних рішень детального плану території.

Альтернатива 2:

«Максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування  ситуації, а саме впливу проєктних рішень на стан компонентів навколишнього  середовища, забезпечення екологічної безпеки та гарантування здоров’я  громадян, у випадку успішної реалізації запропонованих заходів із  використанням інноваційних технологій на засадах сталого розвитку.

Альтернатива 3:

«Технічна альтернатива» – використання альтернативного обладнання;

Альтернатива 4:

«Територіальна альтернатива» - проєктування  на інших земельній ділянці.

 

 

Дослідження,  які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

 Проведення стратегічної екологічної оцінки проєкту детального плану території відбувається відповідно до Закону України «Про стратегічну  екологічну оцінку» з використанням Методичних рекомендацій із здійснення  стратегічної екологічної оцінки документів державного планування (Наказ  Міністерства екології та природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018р.). 

У процесі проходження стратегічної екологічної оцінки здійснюється:

-  збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів  навколишнього природного середовища при використанні даних, зазначених  у Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища в  Черкаської області, Екологічному паспорті Черкаської області, Екологічних бюлетенях, даних Головного управління  статистики в Черкаської області тощо; 

- враховуючи рекомендації щодо проведення консультацій зі  спеціалістами, науковцями, профільними інститутами, експертними  організаціями тощо з метою отримання актуальної інформації стосовно стану  та використання території проєктування подається запит до Черкаського обласного центру з гідрометеорології для отримання кліматичної  характеристики, у тому числі рози вітрів для належного екологічного  проєктування території проєктування;  

- проведення аналізу слабких та сильних сторін проєкту детального  плану з точки зору екологічної ситуації; 

- врахування пропозицій та зауважень в процесі розробки СЕО, що були  надані органами виконавчої влади, котрі реалізують державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та охорони  здоров’я населення; 

- проведення консультацій з громадськістю – громадських  обговорень та слухань для більш чіткого та конкретного виявлення поточних  екологічних проблемних питань території проєктування, що вивчається, та,  водночас, попередження можливих негативних впливів реалізації проєктних рішень детального плану території. 

 

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

            Пом’якшення  та  запобігання  потенційних  негативних  впливів  на довкілля  передбачається  здійснювати  шляхом  виконання  комплексних заходів, що включають:

  • ресурсозберігаючі  заходи  -  збереження  і  раціональне використання  земельних  та  водних  ресурсів,  повторне  їх  використання та ін.;
  • планувальні  заходи  -  функціональне  зонування,  організація санітарно-захисних зон та санітарних розривів, озеленення та ін.;
  • відновлювальні  заходи  -  технічна  і  біологічна  рекультивація, нормалізація  стану  окремих  компонентів  навколишнього  середовища тощо;
  • захисні заходи  передбачають  на всіх етапах  реалізації проєкту Детальний план території  здійснювати  проєктні  рішення   у  відповідності  з нормами  і  правилами  охорони  навколишнього  середовища  і  вимог екологічної безпеки, в тому числі вимогам Закону України «Про охорону земель»;  Закону  України  «Про  охорону  навколишнього  природного середовища»; Закону України «Про охорону атмосферного повітря» тощо;
  • охоронні заходи - передбачення системи моніторингу.

 

Пропозиції щодо структури та змісту

звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених статтею 11 п. 2, 3 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту детального плану території подаються до:

Набутівської сільської ради - Черкаська обл., Черкаський (Корсунь-Шевченківський) район, с. Набутів, вул. Центральна, буд. 190/1, тел.: 04733599444; E-mail: nabutiv-rada@ukr.net.

 

Строки подання

Відповідно до п.5 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» - строк громадського обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки становить не менше 10 днів з дня її оприлюднення.

 

Зауваження і пропозицій приймаються до 20.10.2023 р.