Повідомлення

про формування складу Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Набутівської сільської ради

Черкаського району Черкаської області

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 04.08.2023 «Про затвердження Типового положення про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб», Набутівська сільська рада інформує про початок формування складу Ради з питань внутрішньо переміщених осіб при виконавчому комітеті Набутівської сільської ради Черкаського району Черкаської області.

З Типовим положенням про Раду з питань внутрішньо переміщених осіб можна ознайомитись за посиланням -https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/812-2023-п .

Стати членом Ради запрошують:

– внутрішньо переміщених осіб, місцем фактичного проживання яких згідно з довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи є територія Набутівської сільської територіальної громади, що є адресою останнього задекларованого/зареєстрованого місця проживання внутрішньо переміщеної особи, в тому числі які є представниками суб’єктів господарювання, які в установленому законодавством порядку перемістили свої виробничі потужності та активи;

– громадські об’єднання, в статуті яких визначено, що їхня  діяльність спрямована на забезпечення та захист прав внутрішньо переміщених осіб і реалізацію проектів у межах Набутівської сільської територіальної громади.

Персональний склад Ради затверджується розпорядженням сільського голови Набутівської сільської ради з числа осіб, які відповідають вимогам до членів Ради та виявили бажання брати участь у діяльності Ради.

Відбір членів Ради здійснюється на підставі поданих до Набутівської сільської ради внутрішньо переміщеними особами та представниками громадських об’єднань документів в електронній та/або паперовій формі, а саме:

заяви у довільній формі;

документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або відображення в електронній формі інформації, що міститься у документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, сформованих засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія) або єДокумент;

документа про освіту (за наявності);

мотиваційного листа кандидата, в якому викладаються обґрунтування для обрання його до складу Ради;

відомостей про контактний номер телефону та адресу електронної пошти кандидата (за наявності);

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або електронної довідки, яка підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік такої особи, на електронному носії, критерії якого підтримують використання мобільного додатка Порталу Дія (Дія) (за наявності технічної можливості), або листа громадського об’єднання щодо включення до складу Ради представника громадського об’єднання.

Основними критеріями відбору кандидатів у члени Ради є бажання працювати на громадських засадах, активна участь у громадській діяльності, відповідність високим стандартам доброчесності, відсутність конфлікту інтересів, наявність особистих досягнень або реалізованих проектів у сфері захисту внутрішньо переміщених осіб, наявність конкретних пропозицій щодо особистого вкладу в реалізацію мети та завдань Ради.

  Документи подаються по 31 грудня 2023 року: у паперовому вигляді за адресою: 19425, Черкаська область, Черкаський район, с. Набутів,  вулиця Центральна, 190/1, І поверх (відділ соціального захисту населення виконавчого комітету) або в електронній формі – на електронну адресу: nabutiv-rada-sz@ukr.net або nabutiv-rada@ukr.net.

Пропозиції приймаються по 31 грудня 2023 року.                                                           

За додатковою інформацією звертатися за телефоном: +38(098) 3172653.                        

Контактна особа: Бандурко Олена Валентинівна

Фото без опису