Технічне завдання на форму проектної пропозиції до Плану реалізації Стратегії розвитку Набутівської територіальної громади на період 2018 – 2020 рр.

Загальний обсяг проектної пропозиції від 1 до 2 сторінок.

Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку громади, якому відповідає проект

Назвіть завдання зі Стратегії розвитку Набутівської громади, якого стосується проектна ідея.

Назва проекту

Назва проекту повинна відображати його зміст, бути максимально стислою і конкретною. Слід уникати занадто узагальнених, абстрактних, з подвійним підтекстом чи «поетичних» назв, які потребують додаткових пояснень щодо змісту проекту.

Мета та завдання проекту

Сформулюйте мету, яка буде досягнута внаслідок реалізації проекту.

Сформулюйте конкретні завдання (рекомендовано у вигляді списку), які направлені на досягнення мети проекту та результати виконання кожного з завдань. Тобто що буде покращено або досягнуто в ході реалізації проекту.

Територія на яку проект матиме вплив (географія проекту)

Зазначте території, на які буде поширюватись дія проекту.

Населення на яке поширюватиметься проект та його кількість

Зазначте яка кількість населення та яких соціальних груп буде отримувачем вигод від реалізації проекту.

Опис проблеми на вирішення якої спрямований проект

Коротко (не більше 200 слів) і максимально конкретизовано опишіть головну проблему (проблеми), на вирішення якої спрямований ваш проект, або охарактеризуйте ситуацію, яка потребує змін.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту, інновації проекту

Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені у наступній формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д. Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань на які спрямований проект.  Тобто необхідно сформулювати прогнозні дані/показники, яким чином реалізація проекту покращить наявну ситуацію для цільових груп.

Основні заходи проекту

Ключові заходи - це інструменти, якими досягатимуться зазначені очікувані результати. Це можуть бути такі заходи: «створення», «підготовка», «організація», «закупівля», «облаштування» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів. Тобто, необхідно пояснити, реалізовуючи які заходи ви плануєте досягати мету проекту.

Період реалізації проекту

з (місяць/рік) - до (місяць/рік):

Обсяг фінансування проекту, тис. грн.

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Разом

 

 

 

 

Джерела фінансування проекту

Перерахуйте джерела фінансування проекту (обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічно-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор тощо) та їх частки у відсотковому співвідношенні. При цьому на початку мають бути зазначені основні джерела фінансування.

Учасники реалізації проекту та їх функції

Які організації можуть бути залучені і яка їх роль (фінансування, реалізація, партнерство)?

Потенційними учасниками можуть виступати: органи державної влади, органи місцевого самоврядування, громадські організації, наукові, освітні, культурні та медичні установи, підприємства тощо. Рекомендовано основними учасниками визначити владні структури (органи державної влади та місцевого самоврядування).

Інша інформація щодо проекту (за потреби)

Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.