Набутівська сільська рада оголошує  конкурс на заміщення вакантної посади

- директора  Нетеребського навчально-виховного комплексу «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»

 

Найменування закладу:

Нетеребський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Набутівської сільської ради, Корсунь-Шевченківського району, Черкаської області.

 Місцезнаходження закладу освіти

19422  вул. Центральна, буд.111 с.Нетеребка

Корсунь-Шевченківський р-н, Черкаська обл.

Найменування посади: директор

Умови оплати праці: посадовий оклад, доплати, надбавки встановлюються відповідно до постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»; наказу МОН від 26.09.2005 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», інших нормативних документів.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду:

 • громадянство України;
 • вища  освіта ступеня не нижче магістра;
 • стаж педагогічної роботи не менше трьох років;
 • вільне володіння державною мовою;
 • комп’ютерна грамотність;
 • високі моральні якості;
 • організаторські здібності;
 • стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає  виконанню професійних обов’язків.

 

Перелік документів для участі в конкурсі:

 • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографія  або резюме (за вибором сучасника конкурсу);
 • копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 • довідка про відсутність судимості;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 • презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти;
 • дві фотокартки розміром 4*6.

 

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

    Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.
    Особа пред’являє оригінали документів, копії яких подаються до конкурсної комісії.

 

Документи приймаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до уповноваженої особи.

 Термін подання документів   30 днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

  Звертатися за адресою:19425  с. Набутів, вул. Центральна, 190/1, відділ освіти, культури, молоді та спорту

    Уповноважена особа  Шевченко Ольга Олексіївна, тел.0988364443