Детальний план території частини території Набутівської сільської ради з метою розміщення комплексу по прийманню, сушінню, переробці та відвантаженню зерна (зерносушильний комплекс) з адміністративно-побутовими будівлями та спорудами по вул. Дружби, 140 в с. Деренковець, Черкаського району, Черкаської області, площею 0,6545га, кадастровий номер 7122581500:06:001:0783

 

1. Повна назва документа державного планування:

Детальний план території частини території Набутівської сільської ради з метою розміщення комплексу по прийманню, сушінню, переробці та відвантаженню зерна (зерносушильний комплекс) з адміністративно-побутовими будівлями та спорудами по вул. Дружби, 140 в с. Деренковець, Черкаського району, Черкаської області, площею 0,6545га, кадастровий номер 7122581500:06:001:0783 (далі – ДПТ), розроблений відповідно  до Рішення сесії Набутівської сільської ради №20-41/VIІI від 25.02.2022 року «Про надання дозволу на розробку детального плану території на земельну ділянку площею 0,6545 га, кадастровий номер 7122581500:06:001:0783 за адресою с. Деренковець, вул. Дружби, 140 з метою розміщення зерносушильного комплексу» та  Рішення № 27-24VIII «Про внесення змін до рішення Набутівської сільської ради від 25.02.2022 року №20-41/VIІI «Про надання дозволу на розробку детального плану території на земельну ділянку площею 0,6545 га, кадастровий номер 7122581500:06:001:0783 за адресою с. Деренковець, вул. Дружби, 140 з метою розміщення зерносушильного комплексу» .

Детальним планом передбачається будівництво комплексу по прийманню, сушінню, переробці та відвантаженню зерна (зерносушильний комплекс) з адміністративно-побутовими будівлями на території господарського двору, впорядкування існуючої території з розширенням існуючих проїздів та влаштуванням нових для забезпечення доступу спецтранспорту до усіх будівель та споруд та чітко поділити за функціональним зонуванням. А саме: виділити адміністративну зону (з КПП); зону транспортного обслуговування (з автостоянками); виробничу зону (склад, ваги автомобільні, будівля вагової, відділення приймання зерна з автотранспорту, зерносушильного комплексу); зону інженерного забезпечення (КТП, очисні споруди, підземний резервуар дощової води). 

2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

   Набутівська сільська рада - Черкаська обл., Черкаський (Корсунь-Шевченківський) район, с. Набутів, вул. Центральна, буд. 190/1, тел.: 04733599444; E-mail: nabutiv-rada@ukr.net.

 

3. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

а) дата початку та строки здійснення процедури: громадське обговорення починається з  «10» квітня 2023р. та триває до «11» травня 2023 р.

б) способи участі громадськості ( надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо): зауваження і пропозиції громадськості надаються у письмовому та електронному вигляді.

в) дату, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):  не передбачено.

г) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проектом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Набутівська сільська рада - Черкаська обл., Черкаський (Корсунь-Шевченківський) район, с. Набутів, вул. Центральна, буд. 190/1, тел.: 04733599444; E-mail: nabutiv-rada@ukr.net.

                ґ) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси та строки подання зауважень і пропозицій:

Пропозиції надавати на адресу

 Набутівської сільської ради - Черкаська обл., Черкаський (Корсунь-Шевченківський) район, с. Набутів, вул. Центральна, буд. 190/1, тел.: 04733599444; E-mail: nabutiv-rada@ukr.net...

д) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування:

Набутівська сільська рада - Черкаська обл., Черкаський (Корсунь-Шевченківський) район, с. Набутів, вул. Центральна, буд. 190/1, тел.: 04733599444; E-mail: nabutiv-rada@ukr.net...

 

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо

проекту документа державного планування:

Необхідність проведення консультацій відсутня.

Строки подання зауважень та пропозицій: до «11» травня 2023 р.

 Пропозиції та зауваження подані після встановленого строку, не розглядаються.

Звіт СЕО  

Графічна 2022 із СЗЗ Деренковець Кріт

Текстова частина ДЕРЕНКОВЕЦЬ НАБУТІВ із СЗЗ

Протокол ДСЕЕ.Київ

Повідомлення про оприлюднення